Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Lean, ledelse og kontinuerlig forbedring

Modulutdanning: Målet med modulen er at du skal kunne benytte ulike Lean-baserte prinsipper til ledelse og forbedringsarbeid. Videre vektlegger modulen «læring» som grunnlaget for bedriftens fremgang og utvikling.

Modulen vil fokusere på teamarbeid, ledelse og lærende organisasjon for å oppnå bærekraftige og robuste prosesser. Andre sentrale temaer vil være forbedringskultur i organisasjonen og innføring og utvikling av Lean i en bedrift.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

Innføring og utvikling av Lean i en bedrift
Lærende organisasjon
Bærekraft og lønnsomhet
Du skal etter gjennomført modulutdanning ha kunnskap om sammenhengen mellom Lean-ledelse og prinsippene innenfor Industri 5.0 (mennesket som positivt driver ved bruk av nye digitale teknologier). Sammenhengen mellom Lean og bærekraft står sentralt i hele modulen. Modulen skal gjøre deg i stand til å bidra i planleggingen og gjennomføringen av Lean-baserte forbedringer innenfor en teknologisk ramme. Modulen vektlegger etablering av robuste prosesser for alle typer virksomheter.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen Lean-filosofi og -ledelse. Du får en grunnleggende forståelse innen Lean-fagområdet basert på etiske og verdibaserte grunnprinsipper. Du vil kunne bidra til Lean-basert forbedring i egen organisasjon. Det kan gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis.

Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

 

Mer informasjon om modulen kommer

Oppstart

Høsten 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer