Skip to content

Fagskole: Logistikk

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Logistikk

1
Privat næringsliv og offentlig sektor i Kongsvingerregionen etterspør fagskolestudier!
Som et svar på dette behovet setter Høgskolesenteret i Kongsvinger, i samarbeid med Fagskolen Innlandet, opp både hele grader og kortere moduler innen industri, bygg- og anlegg, IT og helsefag. Denne satsingen på høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) er støttet av Sparebankstiftelsen Hedmark og Odal sparebank.
1

1

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Vil du høre med fra prosjektlederen vår Kristin Gressberg: Se nyhetssak her!

Studiet har 3 samlinger a 3 dager per semester, samt nettbasert undervisning en dag per uke (kl. 19-21). De fysiske samlingene har 80% obligatorisk oppmøte. Den nettbaserte undervisningen er ikke obligatorisk, men kan ses både i sanntid eller opptak i etterkant.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

Ledelse, økonomi og marked (10 stp.)
Yrkesrettet kommunikasjon, engelsk og norsk (8 stp.)
Innføring i logistikk (5 stp.)
Lager- og terminalstyring (5 stp.)
Transport- og ruteplanlegging (5 stp.)
Lean filosofi og ledelse (5 stp.)
Innkjøp og forhandlinger (10 stp.)
Produksjonslogistikk (10 stp.)
Realfag (10 stp.)
Ledelse i praksis (5 stp.)
Samferdselsstrategi (5 stp.)
Befraktning og spedisjon (8 stp.)
Digitalisering av forsyningskjeder (5 stp.)
Supply Chain Management (5 stp.)
Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (5 stp.)
Innovativ logistikk (5 stp.)
Hovedprosjekt (10 stp.)
Yrkesrettet kommunikasjon (2 stp.)

Du lærer om mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunder og leverandører i verdikjeden. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er andre viktige temaer.

Studiet har både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet, og lokale bedrifter bidrar med både forelesere og problemstillinger.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Samlinger

Samlingsdatoer for førsteklasse Logistikk, nettbasert med samlinger på Kongsvinger skoleåret 2024/2025 er:

26. - 29. august

2. - 4. oktober

18. - 20. november

15. -17. januar

17. -19. mars

2. -4. juni

Med forbehold om endringer.

Program 1. samling                Uke 35

Tid                                                                                                                  Ansvar

Mandag 26.8.

10.00 – 11.00                     Velkommen til Høgskolesenteret i Kongsvinger                Kristin, Beate, Marte

11.00 – 12.00                     Velkommen til logistikkstudiet                                                 Ane

12.00 – 12.45                     Lunsj betalt av HiK

12.45 - 15.15                      Informasjon, studieteknikk, bli kjent                                      Ane

15.30 – 18.00                     IT – Pålogging, Teams, Canvas, Outlook                                 Einar Wedøe

Tirsdag 27.8.

08.30 – 12.00                     Informasjon, bli kjent, 4MAT, grupper, YK norsk                Ane

12.00 – 12.45                     Lunsj

12.45 – 17.00                     Ledelse, økonomi, markedsføring (LØM)                             Steinar

Onsdag 28.8.

08.30 – 09.30                     Innføring i logistikk                                                                        Carola

09.30                                    Avreise til Mapei med buss. Bedriftsbesøk med lunsj     Carola, Mette

14.00 – 17.00                     Innføring i logistikk                                                                        Carola

Torsdag 29.8.   

08.30 – 09.00                     Lean ledelse og filosofi                                                                 Mette

12.00 – 12.45                     Lunsj

12.45 – 14.00                     Info v/ avdelingsleder for logistikk, Fagskolen Innlandet, Ruth

14.00 – 14.30                     Spørreundersøkelse etter samling 1                                       Ruth

Bokliste før høsten 2024

00TT03B Yrkesrettet kommunikasjon

  • Ulstein, Anders; Tippett, Sandy: English for engineers. Universitetsforlaget
  • Andersen, Erling S; Schwencke, Eva: Prosjektarbeid: en veiledning for studenter.
    utgave 2024.
    Fagbokforlaget

00TX00A LØM-emnet

  • Holan, Mette; Høiseth, Per; Holan, Mette: Økonomistyring: LØM utgave 2024. Fagbokforlaget
  • Holan, Mette: Markedsføringsledelse: LØM utgave. Fagbokforlaget
  • Holan, Mette ; Høiseth, Per: Organisasjon og ledelse utgave. Fagbokforlaget

20TT55K Innføring i logistikk

  • Bø, Eirill; Jahre, Marianne; Grønland, Stein Erik: Forsyningskjeder og logistikk. Fagbokforlaget

Oppstart

Høsten 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

Deltid 4 år

Studiepoeng

120
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

3 000,- per semester
91 info

Tilbyder

Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer