Skip to content

Fagskole: Logistikk

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Logistikk

Behovet for fagfolk innen logistikk er stort i svært mange bransjer. Styrer vi verdikjeden bedre, blir bedriften mer lønnsom. Dette studiet gir deg en helhetsforståelse av verdikjeder – sammenhengen mellom logistikk, kundetilfredshet og effektivisering av de ulike prosessene i verdikjeden.

Vil du høre med fra prosjektlederen vår Kristin Gressberg: Se nyhetssak her!

Studiet har 3 samlinger a 3 dager per semester, samt nettbasert undervisning en dag per uke (kl. 19-21). De fysiske samlingene har 80% obligatorisk oppmøte. Den nettbaserte undervisningen er ikke obligatorisk, men kan ses både i sanntid eller opptak i etterkant.

Hva lærer du?

Studiet består av følgende emner:

Ledelse, økonomi og marked (10 stp.)
Yrkesrettet kommunikasjon, engelsk og norsk (8 stp.)
Innføring i logistikk (5 stp.)
Lager- og terminalstyring (5 stp.)
Transport- og ruteplanlegging (5 stp.)
Lean filosofi og ledelse (5 stp.)
Innkjøp og forhandlinger (10 stp.)
Produksjonslogistikk (10 stp.)
Realfag (10 stp.)
Ledelse i praksis (5 stp.)
Samferdselsstrategi (5 stp.)
Befraktning og spedisjon (8 stp.)
Digitalisering av forsyningskjeder (5 stp.)
Supply Chain Management (5 stp.)
Etikk, bærekraft og samfunnsansvar (5 stp.)
Innovativ logistikk (5 stp.)
Hovedprosjekt (10 stp.)
Yrkesrettet kommunikasjon (2 stp.)

Du lærer om mer effektive og lønnsomme innkjøp, optimalisering av intern verdikjede, integrering av kunder og leverandører i verdikjeden. Innføring i Lean-filosofi og ERP-systemer (Enterprise Resource Planning) er andre viktige temaer.

Studiet har både ­teoretisk og praktisk tilnærming gjennom forelesninger, tverrfaglige gruppeoppgaver og tverrfaglige prosjekter. Fagskolen samarbeider tett med næringslivet, og lokale bedrifter bidrar med både forelesere og problemstillinger.

Hva kan du bli?

Du er kvalifisert til lederstillinger på mellomledernivå innen logistikk i privat og offentlig sektor.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Oppstart

Høsten 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

Deltid 4 år

Studiepoeng

120
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

3 000,- per semester
91 info

Tilbyder

Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer