Skip to content

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

164 arrow small right

Du får etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner

164 arrow small right

Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon

164 arrow small right

Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

Deltidsstudiet vektlegger serviceutvikling og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Lær hvordan du som leder eller kollega kan motivere andre til læring og utvikling via team og fellesskap.

Dette er et studium i samarbeid med Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).

Organisasjoner er i kontinuerlig endring og i stor grad kunnskapsintensive, som viser til at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap. Individuell og organisatorisk kompetanse er derfor den mest kritiske suksessfaktoren i organisasjoner. Det er dermed viktig med ledelse av organisatorisk læring, kunnskapsutvikling og serviceutvikling i organisasjoner, både internt og eksternt i alle typer virksomheter.

Byggeklossene i studiet er ledelsesfag, forskningsbasert kunnskap om læring i organisasjoner, servicefag og beslutningsproblemer. Studiet er sektorovergripende, men i de enkelte emnene blir eksempler fra privat, offentlig og frivillig sektor belyst.

Studiet gir en relevant ledelsesutdanning og er lagt til rette slik at det med noe fleksibilitet kan tilpasses full jobb. Undervisningen vil gi deg mulighet til å utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner, på den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet er en videreutdanning og tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, men kan også være første steg mot en bachelorgrad.

Ved fullført studium har du kompetanse for lederstillinger generelt, men med særlig vekt på serviceutvikling, innovasjon og kunnskapsutvikling i organisasjoner. Du vil få en kompatanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Du vil blant annet kunne analysere kompetansegap i organisasjoner, stimulere til læring i team og praksisfellesskap og tilrettelegge for spredning av kunnskap på tvers av organisasjonsenheter.

Sammen med annen utdanning og praksis, kvalifiserer studiet for leder- og rådgiverstillinger innen ulike organisasjonsfunksjoner i private og offentlige virksomheter.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid / samlingsbasert

Nivå

Kortere studier
131 clock

Varighet

1 år

Studiepoeng

30
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer