Skip to content

Bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering

I dagens samfunn er det økte krav til rapportering på bærekraft og samfunnsansvar. Dette emnet går gjennom relevante problemstillinger og teorier.

Du får en innføring i relevant rammeverk for å belyse formålet med rapporteringen, samt utviklingstrender og perspektiver på fremtiden for denne type rapportering.

Jobbmuligheter

Emnet passer bra for alle som vil lære mer om hvordan du kan måle og rapportere på bærekraft i en virksomhet. Emnet tilegner deg kunnskaper og ferdigheter slik at du kan utarbeide og kritisk lese en bærekraftsrapport  Du lærer å identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter. Emnet gir også god generell innføring i bærekraftsrapportering og hvordan du kan jobbe med dette i en virksomhet. Det er jobbmuligheter både i privat og offentlig sektor, der det kommer krav til rapportering på bærekraft.

Gjennomføring av studiet

Undervisningen omfatter en kombinasjon av undervisningsmetoder hvor nettressurser, oppgaveløsning og undervisningssamlinger utfyller hverandre i et helhetlig undervisningsopplegg. Undervisningen på samlinger består av forelesninger, diskusjoner og arbeid med oppgaver. Reelle case i form av organisasjoners rapportering mv. vil brukes i undervisningen. Studentene oppfordres derfor til å møte på samlinger.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid

Nivå

Kortere studier
131 clock

Varighet

0,5 år

Studiepoeng

7,5
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Med forbehold om endringer