Skip to content
Møte mellom sykepleiere

Skreddersydd videreutdanning 10sp - helse

Med midler fra Statsforvalteren i Innlandet tilbys det våren 2023 et helt nyutviklet masteremne. Det nye studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet.

Hvorfor dette studiet?

Mentorordningen er en del av Kongsvinger kommunes satsning for å rekruttere og beholde syke- og vernepleiere. Tilbakemeldingene fra ansatte sier at det kan oppleves utrygt å starte en yrkeskarriere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene med det store ansvaret som hviler på den enkelte. De nyansatte gir uttrykk for at de ønsker seg en tettere og mer systematisk oppfølging når de starter i ny jobb.

Gjennom å kompetanseheve erfarne syke- og vernepleiere til å bli gode mentorer for nytilsatte, vil disse kunne oppleve en større trygghet, både faglig og sosialt. Gjennom dette studiet kan man gi utvalgte ansatte en mulighet til faglig utvikling, samtidig som det kan være en gulrot for arbeidssøkere å komme inn i et trygt system.

Dette studiet er nå under utvikling i Høgskolen i Innlandet, og vil gjennomføres med samlinger i Høgskolesenteret i Kongsvinger. Nærmere opplysninger om søknad og søkefrister vil komme.

Studiet vil tilbys til utvalgte ansatte i Kongsvinger kommune, men det tas også mot søknader fra resten av Kongsvingerregionen.