Skip to content

Borten Moe: – Inspirerende samarbeid i Kongsvingerregionen

– Mangel på arbeidskraft og arbeidskapasitet og riktig kompetanse på riktig sted er utfordringer vi ser i stadig økende grad. Løsningene dere har fått til i samarbeidet mellom høgskolen, næringsliv og kommunene er inspirerende og lærerikt, sa Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) da han besøkte Høgskolesenteret i Kongsvinger fredag.

Under besøket fikk ministeren presentert arbeidet som er gjort i Kongsvinger innen nye fremtidsrettede utdanninger og forskningsløft i samarbeid mellom Høgskolen Innlandet, kommuner, næringsliv og Høgskolesenteret i Kongsvinger. Besøket ga flere konkrete eksempler på hvordan senteret har blitt en utviklingsaktør for distriktet.

– Vi har skapt et økosystem rundt de faglige satsingene våre vi er veldig stolte av, fortalte leder for Høgskolesenteret i Kongsvinger, Vegard Herlyng.

– Alt skjer i samarbeid med UH-sektoren, og vi klarer å både ha et blikk for relevante studietilbud samtidig som vi satser på utviklingsaktiviteter rundt etter- og videreutdanninger og forskning, utvikling og innovasjon, forklarer Herlyng.

– Motor i kompetanseutviklingen

– Den kompetansestrategien vi har lagt i kommunen og for regionen handler om helse, bærekraft og velferd. Vårt næringsliv er dominert av industri, skog- og jordbruk, bygg og anlegg. Vi opplever at samarbeidet mellom høgskolesektoren og kommune og næringsliv som er blitt etablert, er blitt en motor i den lokale og regionale kompetanseutviklingen og jeg er stolt av den politiske viljen vi har til å satse på dette videre, fortalte ordfører i Kongsvinger, Eli Wathne.

– Samlingsbaserte og nettbaserte fleksible tilbud er etterspurt og det er det en grunn til, understreket statsråden og la vekt på sin og departementets rolle i dette.

– En viktig jobb i mitt departement er å legge til rette for at den utviklingen kan fortsette, sa han. Borten Moe fremhevet at det blir stadig viktigere å tenke gode løsninger for de som allerede er etablerte, er i arbeid, eller utenfor arbeidslivet og befinner seg et annet sted i livet enn den «klassiske studenten».

Det er en helhetstanke som ministeren mente er framtidsrettet og viktig for å holde Norges næringsutvikling og aktivitetsnivå oppe.

– Kompetansepåbygging og -utvikling vil bli enda viktigere i årene framover og vi må legge til rette for at dette styrkes, understreket Borten Moe. Han trakk fram at det er viktig at tilbudene er på plass over hele landet, og at det er fleksibelt og tilrettelagt.

– Dette er et nasjonalt perspektiv og et nasjonalt løft, og det er heller ikke slik at utfordringene som dere søker løsninger på utenfor de store bysentrene er unike for distriktene. Behov for kompetanseutvikling og påbygging av eksisterende kompetanse møter man også på i de store byene, understreket Borten Moe. Han roste Høgskolen Innlandet for å være langt framme i dette arbeidet med de samarbeidene som var etablert.

– Region som skiller seg ut i engasjement og vilje

Rektor ved Høgskolen Innlandet, Peer Jacob Svenkerud, trakk fram verdien av å utvikle prosjekter og satsinger hvor kunnskap og forskning møter praksisfeltet.

– Vi opplever dette samspillet som meget viktig for oss og denne regionen er unik med tanke på å drive fram prosjekter og ha vilje til å søke løsninger. Den viser et reelt engasjement ved å bruke egne ressurser og det har vi lagt merke til, understreket Svenkerud.

Han forklarte videre at ambisjonene om å være nær både geografisk og faglig var en ambisjon som står ved lag i den pågående søknaden om å bli universitet og at profilen fremdeles skulle oppleves som relevant og tett på. Men han trakk fram at finansieringen innen UH-sektoren alltid vil være relevant for hva som blir satset på.

– Det koster å ha en fleksibel struktur, vi ønsker å være nær studentene og dette er studiesentrene et eksempel på, men kostnadene er der. 

Unikt forskningssenter etableres

Ministeren fikk også presentert CREDS, Norges første forskningssenter innen bærekraft og digitalisering, som i disse dager etableres i Kongsvinger. Satsningen er et resultat av at regionale aktører har reist 100 millioner i oppstartskapital til forskningssenteret.

Disse skal uavkortet brukes til forskerstillinger/stipendiater. Fra før har det blitt etablert en ny bachelorutdanning i bærekraftsøkonomi og en ny masterspesialisering i digital ledelse i Kongsvinger (vedtatt med øremerkede studieplasser av Stortinget i henholdsvis 2019 og 2017).

Forskningssenteret er et tverrfaglig forskningssenter som skal bidra til direkte nytte for næringslivet og samfunnet. Høgskolen i Innlandet (HINN) har formelt vedtatt etableringen av senteret i sitt styre og har tidligere i år søkt KD om 20 millioner i årlig grunnfinansiering til senteret. HINN samarbeider med Høgskolesenteret i Kongsvinger om satsningen.

Fruktbart samarbeid

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) fikk innblikk i hvordan samarbeidet mellom Høgskolen Innlandet, kommuner, næringsliv og Høgskolesenteret i Kongsvinger har gitt gode resultater og ringvirkninger under sitt besøk i Kongsvinger. Fra venstre: Statsråd Ola Borten Moe, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger Vegard Herlyng, ordfører i Kongsvinger Eli Wathne (H) og rektor ved Høgskolen Innlandet, Peer Jacob Svenkerud

Bredt oppmøte

Representanter fra Høgskolen Innlandet, politikere og næringsliv var til stede under presentasjonen av det desentrale utdanningssamarbeidet ved Høgskolesenteret i Kongsvinger for ministeren.