Skip to content

KURS I PLAN OG BYGNINGSLOV – BYGGESAKSREGLER 2022

Dato

08 mar 2022

Tid

09:00 - 12:00

Pris

kr.1950

KURS I PLAN OG BYGNINGSLOV – BYGGESAKSREGLER 2022

Webinar i nye byggesaksregler og sentrale regler i plan og bygningsloven

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er i stadig endring og nye endringer er vedtatt i mai 2021

På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler.

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart – regelverket, søknadssystem, ansvarsreglene – krav til byggetomta

 • Regelverkets oppbygging og system
 • Hva er søknadspliktig?
 • Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett
 • Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett
 • Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.
 • Klagereglene
 • Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)
 • Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.
 • Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?
 • Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.
 • Krav til byggetomta

II: Under byggetiden – kravene til aktørene, avfall, uavhengig kontroll, kommunens tilsyn

 • Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering
 • Avfallshåndtering
 • Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll – – når og hvordan skal dette skje?
  • Kommunens tilsyn

III:        Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 • Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?

IV         Ulovlighetsoppfølging

 • I hvilken grad plikter kommunen å følge opp ulovligheter?
 • Hvordan skal dette skje?
 • Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr

Hvem er kurset for:
Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak.

Foredragsholder:
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har også vært med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene, samt er også med i referansegruppen for Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av departementet.

DETTE KURSET GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED VÅR PARTNER KLIMAVENNLIG KOMPETANSE. TRYKK PÅ LENKEN UNDER FOR PÅMELDING
https://klimavennlig-kompetanse.no/kurs/103/

 

Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
 • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
 • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
 • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
 • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre


KURS I PLAN OG BYGNINGSLOV – BYGGESAKSREGLER 2022

Dato

08 mar 2022

Tid

09:00 - 12:00

Pris

kr.1950

KURS I PLAN OG BYGNINGSLOV – BYGGESAKSREGLER 2022

Webinar i nye byggesaksregler og sentrale regler i plan og bygningsloven

Byggesaksreglene i plan og bygningsloven og saksbehandlingsforskriften (SAK 10) er i stadig endring og nye endringer er vedtatt i mai 2021

På kurset gis en innføring i de nye reglene, samt øvrige viktige byggesaksregler.

Sentrale tema på kurset vil være:

I: Før byggestart – regelverket, søknadssystem, ansvarsreglene – krav til byggetomta

 • Regelverkets oppbygging og system
 • Hva er søknadspliktig?
 • Søknadspliktige tiltak med pålagt ansvarsrett
 • Søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett
 • Saksbehandlingsregler for søknadspliktige tiltak med og uten ansvarsrett, herunder frister, nabovarsling mv.
 • Klagereglene
 • Hvilke tiltak er unntatt søknadsplikt? Noen må likevel meldes til kommunen i etterkant (registrering i matrikkel)
 • Ansvarsrettsystemet og endringene i sentral godkjenningsordning.
 • Hvilke oppgaver og ansvar har ansvarlig søker, ansvarlig utførende og prosjekterende og ansvarlig kontrollerende?
 • Sentral godkjenning. Hvilken betydning har denne? Nye regler.
 • Krav til byggetomta

II: Under byggetiden – kravene til aktørene, avfall, uavhengig kontroll, kommunens tilsyn

 • Krav til bedriftens egenkontroll/kvalitetssikring av eget arbeid/prosjektering
 • Avfallshåndtering
 • Uavhengig kontroll /tredjepartskontroll – – når og hvordan skal dette skje?
  • Kommunens tilsyn

III:        Ferdigstillelse /etter ferdigstillelse – midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

 • Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse – hvilken dokumentasjon må være på plass?

IV         Ulovlighetsoppfølging

 • I hvilken grad plikter kommunen å følge opp ulovligheter?
 • Hvordan skal dette skje?
 • Straff og sanksjoner ved brudd på reglene – overtredelsesgebyr

Hvem er kurset for:
Kurset passer for entreprenører, rådgivere, kommuner og andre som har roller i en byggesak.

Foredragsholder:
Advokat Karina Krane i NESO har arbeidet siden 2001 med bygg- og entrepriserett og kjenner bygg- og anleggsbransjen godt. Hun har spesialfag innen bygg- og entrepriserett fra Universitetet i Bergen. Krane har også vært faglig leder i Eiendomsmegler 1 – avdeling Lofoten, samt representant i Klagenemnda for sentral godkjenning på vegne av utførende entreprenører. Krane har også vært med i en arbeidsgruppe ledet av direktoratet som er med på å utarbeide veiledning til byggesaksreglene, samt er også med i referansegruppen for Byggkvalitetsutvalget oppnevnt av departementet.

DETTE KURSET GJENNOMFØRES I SAMARBEID MED VÅR PARTNER KLIMAVENNLIG KOMPETANSE. TRYKK PÅ LENKEN UNDER FOR PÅMELDING
https://klimavennlig-kompetanse.no/kurs/103/

 

Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
 • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
 • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
 • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
 • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre


Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.