Skip to content

GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Dato

26 sep 2022

Tid

09:00 - 13:00

GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

Dette kurset går over to dager, 26. og 27. september. Begge dager 09.00-13.00

Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren.

Kurset følger saksbehandlingsprosessen og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås – fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet.

  • Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig.
  • Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.

Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.

Faglig innhold

Dag 1
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning

Dag 2
Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkning.

Det kan komme endringer i programmet.

Anbefalte forkunnskaper:
Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler

Målgruppe
Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten

 

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse, i regi av vår samarbeidspartner SkillUp Network.

Klikk HER for mer informasjon og påmelding


GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Dato

26 sep 2022

Tid

09:00 - 13:00

GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

Dette kurset går over to dager, 26. og 27. september. Begge dager 09.00-13.00

Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren.

Kurset følger saksbehandlingsprosessen og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås – fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet.

  • Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig.
  • Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.

Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.

Faglig innhold

Dag 1
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning

Dag 2
Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkning.

Det kan komme endringer i programmet.

Anbefalte forkunnskaper:
Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler

Målgruppe
Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten

 

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse, i regi av vår samarbeidspartner SkillUp Network.

Klikk HER for mer informasjon og påmelding


Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.