Skip to content

GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN

Dato

26 sep 2022

Tid

09:00 - 13:00

GRUNNKURS I SAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSEKTOREN 

Dette kurset går over to dager, 26. og 27. september. Begge dager 09.00-13.00

Kurset er ment som grunnopplæring for de som arbeider med saksbehandling i helse- og omsorgssektoren.

Kurset følger saksbehandlingsprosessen og de reglene som gjelder i ulike faser av saksbehandlingen gjennomgås – fra behov blir meldt, saken utredet, vilkår vurdert og til enkeltvedtak om avslag eller tildeling av tjenester blir fattet.

  • Regler om part og partsrepresentant, informasjon og samtykke og kravene til enkeltvedtak gjennomgås grundig.
  • Regler som gjelder evaluering og endring av vedtak og regler som gjelder ved en eventuell klagebehandling gjennomgås også kort.

Det veksles mellom forelesning og enkle case som drøftes i grupper og i plenum. Deltakerne har mulighet til å komme med egne problemstillinger.

Faglig innhold

Dag 1
Forvaltningsrettslige grunnprinsipper, aktuelle bestemmelser i forvaltningsloven, helse- og omsorgstjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven
Saksbehandlingsprosessen fra et hjelpebehov blir meldt til saken er ferdig utredet, partsforhold, informasjons- og veiledningsplikt, regler om samtykke, brukermedvirkning

Dag 2
Vilkår for å få rett til tjenester, reglene om enkeltvedtak, begrunnelse for vedtak og underretning
Reglene om evaluering og omgjøring av vedtak, oppsettende virkning.

Det kan komme endringer i programmet.

Anbefalte forkunnskaper:
Treårig høyskoleutdanning innenfor helse- og/eller omsorgsfag eller annen relevant utdanning, eventuelt praksis som saksbehandler

Målgruppe
Saksbehandlere og ledere i helse- og omsorgstjenesten

 

Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse, i regi av vår samarbeidspartner SkillUp Network.

Klikk HER for mer informasjon og påmelding


Dette er et kurs i regi av KLIMAVENNLIG KOMPETANSE, et nasjonalt nettverk for opplæring!
KLIMAVENNLIG KOMPETANSE:

• et nasjonalt nettverk for opplæring!
• gir deg muligheten til å styrke din kompetanse der du er, enten det er hjemme, i bekyttede former på jobb eller samlet i trygge rammer på et av våre studiesteder.
• tilbyr kurs rettet mot privatpersoner, privat næringsliv og offentlig sektor. Kursene har sin opprinnelse i behov fra relevante samarbeidspartnere lokalt, regionalt og nasjonalt, basert på et tett og nært samarbeid.
• er et bærekraftig konsept som tilbyr kompetanseheving av kvalitet gjennom smart bruk av smart teknologi. Kursene gjennomføres digitalt via videokonferanse.
• samarbeider med kompetente fagpersoner som tilbyr kompetanseheving av kvalitet til deg, der du er!

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.