Skip to content

Vi satser
sterkt på unike, relevante og fremtidsrettede studier.

Høgskolesenteret i Kongsvinger

Siste nytt fra HIK

Apply your learning with real-world projects and test your knowledge with tailor-made quizzes.

Møte mellom sykepleiere

Mentoropplæring i Kongsvinger – En videreutdanning på masternivå for syke- og vernepleiere

Skreddersydd videreutdanning 10sp - helse. Med midler fra Statsforvalteren i Innlandet tilbys det våren 2023 et helt nyutviklet masteremne. Det nye studiet er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Høgskolen i Innlandet.
Les mer

Forskertorget 2022

Forskertorget i Kongsvinger vil bestå av ulike stander og boder fra akademia, kommuner, næringsliv og andre. Her vil forskning og kunnskapsrelaterte aktiviteter vises fram. I tillegg blir det underholdning fra scenen. Kulturskolen og Kulturkollektivet står for en time fullspekket med moro.
Les mer

Faglig påfyll

Våre kommende kurs og arrangementer

Les mer om våre spennende kurs og arrangementer

Rehabilitering og hverdagsmestring
/5
Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden
-
-/5
Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring. 3 ulike moduler.
Årsstudium i engelsk
-
-/5
Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig å kunne beherske dette godt, både muntlig og skriftlig
Industrifagskole
-
-/5
Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?
Bachelor i bærekraftsøkonomi
-
-/5
Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Er du med ?
Økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling
Travis Stewart
4.4/5
Mastergrad i økonomi og ledelse med fokus på digital ledelse og business analytics.

Delta på kurs?

Vi tilbyr stadig relevante kurs for ansatte i
offentlig sektor og privat næringsliv.

Testimonial

Hva sier våre studenter

Les mer om hva våre tidligere og nåværende studenter sier om å studere på Høgskolesenteret i Kongsvinger

mengkrok-150x150
Høsten 2012 startet jeg på studiet Serviceledelse på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette ga mersmak og jeg har etter dette tatt Organisasjon & Ledelse, Kunnskapsledelse og emnegruppe i markedsføring som inneholdt fagene Markedsføringsledelse og Markedskommunikasjon. Jeg hadde noen fullførte studier fra andre institusjoner, og nå i februar har jeg nådd målet mitt om en fri bachelorgrad innen ledelse og organisasjon. Disse studiene har vært til stor inspirasjon når jeg har fått brukt både min erfaring og kompetanse parallelt med min jobb. Å være deltidsstudent ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har vært godt tilrettelagt og fleksibelt, slik at jeg har kunnet være i jobb 100 %. Neste mål er å søke masterstudiet ved Høgskolen Innlandet høsten 2018.
Ann Christin Mengkrok
Emily
Tok bachelor i sykepleie på høgskolen i Innlandet, Kongsvinger. Gode forelesere og lærere! Alltid blide og hjelpsomme folk i administrasjonen. Jeg anbefaler å ta sykepleiestudiet i Kongsvinger!
Emily Johansen
Karina
En stor fordel med sykepleierutdanningen i Kongsvinger er størrelsen på klassene, det er generelt kortere avstand mellom studenter og lærere enn ved større studiesteder. Her forsvinner du ikke i mengden. Det er god oppfølging av hver enkelt student, og alle blir sett. Hadde valgt sykepleien i Kongsvinger 10/10 ganger.
Karina Jørgensen
Amanda
En bachelor i sykepleie på HIK har gitt meg et godt grunnlag for å møte arbeidslivet som nyutdannet sykepleier. Mindre studentkull fører til tettere kontakt mellom medstudenter og lærere, noe jeg opplevde som positivt. En stor fordel med HIK er nærheten til praksisplassene, både sykehus og ulike kommunale helsetjenester. Skolen tilbyr også muligheter for utveksling, og et stort høydepunkt for meg var uten tvil utvekslingen til Kitasato University i Japan.
Amanda

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.