Skip to content

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

164 arrow small right

Du får kunnskap om offentlig styring og ledelse

164 arrow small right

Du får kunnskap om samspillet mellom politikk og offentlig forvaltning

164 arrow small right

Du synes det er spennende å jobbe tverrfaglig

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap.

Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet. Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Videre utdanningsmuligheter
Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Høgskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Rena har et etablert og godt fagmiljø innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på masternivå (MPA-studiet).

Oppstart

Høst 2021
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Reviews

4.4/5
4.4

Tutorial Price

$54000
Play Video

Start Date

September 23, 2020

Duration

7 week

Enrolled

2301

Lectures

23

Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap.

Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet. Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Videre utdanningsmuligheter
Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Halvårsstudium i kunnskapsledelse utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Høgskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Rena har et etablert og godt fagmiljø innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på masternivå (MPA-studiet).

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.