Skip to content

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

164 arrow small right

Du får kunnskap om offentlig styring og ledelse

164 arrow small right

Du får kunnskap om samspillet mellom politikk og offentlig forvaltning

164 arrow small right

Du synes det er spennende å jobbe tverrfaglig

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Et deltidsstudium for deg som ønsker mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap. Studiet gir deg en grundig innføring i det politiske system.

I dag er behovet for formell lederutdanning i offentlig virksomhet stort, og det er viktig for alle offentlige virksomheter med tverrfaglig kompetanseheving innen økonomi og organisasjons- og ledelsesfag. Dette med sikte på på kunne gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Deltidsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige. Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis.

Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, og passer også godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere som leder i offentlig sektor.

Videre utdanningsmuligheter
I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetansen som kreves for å kunne utøve ledelse i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet.

Du kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Videre vil du blant annet ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, samt ha en forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

20. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Reviews

4.4/5
4.4

Tutorial Price

$54000
Play Video

Start Date

September 23, 2020

Duration

7 week

Enrolled

2301

Lectures

23

Et deltidsstudium for deg som ønsker mer kunnskap om ledelse, forvaltningsøkonomi og stats- og kommunalkunnskap. Studiet gir deg en grundig innføring i det politiske system.

I dag er behovet for formell lederutdanning i offentlig virksomhet stort, og det er viktig for alle offentlige virksomheter med tverrfaglig kompetanseheving innen økonomi og organisasjons- og ledelsesfag. Dette med sikte på på kunne gi tjenestetilbudet høy kvalitet og sikre rett ressursutnyttelse i virksomheten.

Deltidsstudiet i offentlig styring, ledelse og økonomi er et utdanningstilbud for medarbeidere i offentlig sektor som er i, eller som ønsker å kvalifisere seg til, lederstillinger i det offentlige. Du vil møte engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis.

Studiet er tilrettelagt for deg som ønsker å ta studier ved siden av jobb, og passer også godt som første steg mot en bachelorgrad, eller som videreutdanning for deg som ønsker en karriere som leder i offentlig sektor.

Videre utdanningsmuligheter
I kombinasjon med annen utdanning og/eller erfaring fra arbeid i offentlig sektor vil studiet gi deg kompetansen som kreves for å kunne utøve ledelse i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet.

Du kunne utøve ledelse i komplekse organisasjoner med store krav til tverrfaglig samarbeid og samspill med andre virksomheter. Videre vil du blant annet ha kunnskap om grunnleggende prinsipper for økonomi-, budsjett- og resultatstyring i offentlig sektor, samt ha en forståelse for forskjellige ledelsesformer og medarbeidernes utviklings- og kunnskapsnivå.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.