Skip to content

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

164 arrow small right

Du får etterspurt kompetanse innen ledelse av kunnskapsorganisasjoner

164 arrow small right

Du får kunnskap om det å jobbe i en lærende og serviceinnstilt organisasjon

164 arrow small right

Du får ledelsesrelevant kunnskap om økonomistyring

Halvårsstudium i kunnskapsledelse

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og individuell og organisatorisk kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling. Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap..

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.
Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Dette er et studium i samarbeid med Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).

Videre utdanningsmuligheter
Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, eller Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Oppstart

Høst 2021
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid / samlingsbasert
131 clock

Varighet

1 år

Studiepoeng

30
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Reviews

3.6/5
3.6

Tutorial Price

$23400
Play Video

Start Date

September 02, 2020

Duration

11 week

Enrolled

340

Lectures

11

I en tid hvor organisasjoner er i kontinuerlige endringsprosesser, og individuell og organisatorisk kompetanse er kritiske suksessfaktorer, er det behov for studier vektlegger ledelse av organisatorisk læring og kunnskapsutvikling. Behovet forsterkes av at mange organisasjoner i dag er kunnskapsintensive, i betydningen at medarbeiderne er høyt utdannet og besitter spesialistkunnskap..

Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.
Undervisningen legger opp til at du får utveksle erfaringer fra egen arbeidspraksis, både i gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. På den måten får du kunnskapsoverføring på tvers av yrkesgrener.

Dette er et studium i samarbeid med Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).

Videre utdanningsmuligheter
Studiet kan brukes som supplement til annen utdanning eller kan sammen med fullført Årsstudium i organisasjon og ledelse, eller Årsstudium i offentlig ledelse, styring og økonomi utgjøre en fordypning i en  sammensatt bachelorgrad. Du får en fordypning og spisskompetanse som er relevant for stillinger i sentrale stabsfunksjoner, for eksempel i personal- og organisasjonsavdelinger.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.