Skip to content

Bachelor i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Landets eneste heltidsstudium i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Kombinerer økonomikompetanse med kunnskap om bærekraftig forretningsdrift

164 arrow small right

Kvalifiserer for opptak til siviløkonomutdanning

Bachelor i bærekraftsøkonomi

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium som gir deg bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Målet er å utdanne framtidige økonomer som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi oppnår du spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Undervisning
Studiet er basert på undervisningssamlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger. I noen av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene.

Målgruppe
Studiet retter seg både mot førstegangs-studerende og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdanning som kombinerer kunnskap om tradisjonelle økonomi- og ledelsesfag med kunnskap om hvordan man kan få til samfunnsnyttig og lønnsom bærekraft i organisasjoner.

Hva kan du jobbe som?
Bachelorstudiet i bærekraftsøkonomi kvalifiserer til alle jobber som en vanlig bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til. Med andre ord jobber som for eksempel prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder. I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar som gjør at man er spesielt egnet til å jobbe som bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

 

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid
131 clock

Varighet

3 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

20. april/01. mars

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

-/5
-

Tutorial Price

$Gratis, men semesteravgift påløper

Start Date

Høst 2021

Duration

3 år

Enrolled

110

Lectures

12

Bachelor i bærekraftsøkonomi er et nytt studium som gir deg bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Målet er å utdanne framtidige økonomer som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Gjennom emner innen etikk, samfunnsansvar, miljøpsykologi, bærekraftige forretningsmodeller, innovasjonsprosesser for bærekraft, bærekraftsregnskap og samfunnsansvarsrapportering, virksomhetsstyring for bærekraft og miljø- og ressursøkonomi oppnår du spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Undervisning
Studiet er basert på undervisningssamlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Det forventes generelt at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger. I noen av emnene er det obligatorisk frammøte på samlingene.

Målgruppe
Studiet retter seg både mot førstegangs-studerende og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker å ta en økonomisk-administrativ utdanning som kombinerer kunnskap om tradisjonelle økonomi- og ledelsesfag med kunnskap om hvordan man kan få til samfunnsnyttig og lønnsom bærekraft i organisasjoner.

Hva kan du jobbe som?
Bachelorstudiet i bærekraftsøkonomi kvalifiserer til alle jobber som en vanlig bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer deg til. Med andre ord jobber som for eksempel prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder. I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar som gjør at man er spesielt egnet til å jobbe som bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

 

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.