Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – Innføring i veiledning

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – Innføring i veiledning

Har du lyst til å lære mer om veiledning, bli tryggere i rollen og utfordre deg selv? Kompetanse i veiledning er etterspurt i arbeidslivet, og modulen på 10 studiepoeng vil utfordre egne verdier, holdninger, tenkesett, væremåter og forutsetter et bevisst forhold til samspill med andre.

Videreutdanningsmodulen Innføring i veiledning på Kongsvinger er et samarbeid mellom Karriere Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger og Fagskolen Innlandet. Det er et deltidsstudium som går over 12 uker og gir 10 studiepoeng. Studiet gjennomføres med en kombinasjon av fysiske samlinger og nettundervisning. I tillegg må hver student påregne egenstudier både individuelt og i gruppe.

Målgruppe:

Målgruppen for utdanningen er alle som har fullført videregående utdanning, enten med fagbrev/svennebrev eller yrkeskompetanse og som jobber med, eller ønsker å jobbe med å veilede andre i sin yrkesutøvelse.

Formålet med Innføring i veiledning er å styrke rollen til veiledere, instruktører og faglige ledere, og dermed kvaliteten på arbeidsplassbasert opplæring. Målet er at studenten skal utvikle en reflektert holdning til egen veiledningspraksis for å oppnå best mulig læringsutbytte hos veisøker.

Temaer i modulen

• Meg og min rolle
• Begrepsavklaring
• Kommunikasjon og relasjonskompetanse
• Rammer for god veiledning og ulike metoder
• Vurdering

Arbeidsformer

Forelesninger fysisk og digitalt, praktisk veiledning på skolen og i egen praksis, podcast, refleksjon i grupper, erfaringsdeling etc.

Vurderingsformer

• Gruppeoppgave
• Fremlegg
•Individuelt refleksjonsnotat

Modulen vurderes med bestått/ikke bestått.
Det er krav om 80% tilstedeværelse på fysisk samlinger.

Oversikt over samlinger:

Uke 10
06. mars: fysisk kl 10.00-17.00
07. mars:fysisk kl 08.30-16.00
08. mars: fysisk kl 08.30-14.00
Uke 11 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 12 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 13 PÅSKE
Uke 14 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 15 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 16
17. april: fysisk kl 10.00-17.00
18. april: fysisk kl 08.30-16.00
19. april: fyisk kl 08.30-14.00
Uke 17 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 18 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 19 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 20 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 21 digitalt, dag og tidspunkt kommer
Uke 22
31. mai fysisk kl 09.00-12.00

Alle må ha egen PC

Du trenger ikke en spesielt kraftig PC. Du skal bare bruke PC-en som en «avansert skrive- og regnemaskin» med Microsoft Office. Du vil få den hjelp du trenger til innlogging og oppstart av nødvendige programmer på din PC og telefon i løpet av den første samlingen.

Skulle det være noe du lurer på så ta kontakt med:

Beate Skadsdammen beate.skadsdammen@inn.no
Prosjektleder, Høgskolesenteret i Kongsvinger Mob: 959 24 735

Ingvild Halås inghal@fagskolen-innlandet.no
Faglærer og rådgiver Fagskolen Innlandet Mob: 938 83 482

Oppstart

06. mars 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

12 uker

Studiepoeng

10
71 lock

Søknadsfrist

16. februar 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer