Skip to content

Påbygging i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

164 arrow small right

Du kan kombinere studiet med full jobb

164 arrow small right

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

Påbygging i bærekraftsøkonomi

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i en mer bærekraftig retning.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Målgruppe

Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for personer som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Det vil normalt være fire-fem samlinger over to dager per semester. Det er obligatorisk frammøte til undervisningssamlingene, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Videre utdanningsmuligheter

Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for deg som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft. Ved fullføring av studiet vil du være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor, med grunnlag for å bidra til langsiktig og bærekraftig verdiskaping for virksomheten og samfunnet.

Du vil blant annet ha kunnskap om hvordan virksomheter kan utøve sine aktiviteter på en etisk forsvarlig måte slik at de ivaretar sine interessenter og samtidig fremmer FNs bærekraftmål, og hvordan virksomheter utvikler bærekraftige strategier og forretningsmodeller.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid

Nivå

Etter- og videreutdanning
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer