Skip to content

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

164 arrow small right

Du er opptatt av virksomheters samfunnsansvar

164 arrow small right

Du ønsker å bidra til å skape bærekraftige organisasjoner

164 arrow small right

Du vil tilegne deg etterspurt kompetanse om det grønne skift

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner. Studiet kan, med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen, tas ved siden av jobb.

Både offentlige og private virksomheter har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det negative forventningspresset på enkeltorganisasjoner som ikke har kontroll på sitt samfunnsansvar og sin bærekraft øker. Samtidig øker de positive mulighetene for å høste strategiske fortrinn, slik som for eksempel økt lønnsomhet ved å jobbe godt med samfunnsansvar og bærekraft.

Selv om mange er opptatt av og jobber aktivt for å ivareta sitt samfunnsansvar, er det fremdeles mangel på kompetanse og behov for utdanning innen fagområdet. Denne kompetanse er spesielt etterspurt i organisasjoner som ønsker å unngå fallgruvene ved for svakt arbeid knyttet til bærekraft og samfunnsansvar, og som vil nyte fordelene fra godt arbeid.

Jobbmuligheter

Studiet er tilegnet medarbeidere, mellomledere og ledere i offentlig og privat virksomhet. Dette er en ettertraktet videreutdanning og passer godt for deg som har utdanning og/eller arbeidserfaring fra før, og som ønsker å komplettere kompetansen for å kunne bidra til å videreutvikle virksomheter slik at de best mulig kan ivareta sitt samfunnsansvar og bidra til en bærekraftig utvikling.

Du vil tilegne deg kunnskap om etiske og ansvarsmessige utfordringer knyttet til det å inneha og utøve økonomisk-administrative yrkesroller. Videre vil du blant annet kunne gjøre rede for sammenhenger mellom samfunnsansvar og lønnsomhet, og identifisere etiske og miljømessige utfordringer og muligheter knyttet til konsekvenser av virksomheters drift for ulike berørte gruppers interesser i konkrete situasjoner.

Gjennomføring av studiet

Studiet er samlingsbasert og består av rundt 4 todagers samlinger på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Hele studiet gjennomføres i høstsemesteret, og det er obligatorisk frammøte i 75% av emnets samlinger. Det kan dermed være behov for at du for noe tilrettelegging av arbeidssituasjonen, slik at du kan delta i undervisningen.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid

Nivå

Kortere studier
131 clock

Varighet

Høstsemester

Studiepoeng

15
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer