Skip to content

Bachelor i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Landets eneste heltidsstudium i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Kombinerer økonomikompetanse med kunnskap om bærekraftig forretningsdrift

164 arrow small right

Kvalifiserer for opptak til siviløkonomutdanning

Bachelor i bærekraftsøkonomi

Bli en økonom som kan hjelpe organisasjoner mot en mer bærekraftig fremtid. Studiet kvalifiserer deg til å jobbe innen økonomiske og administrative områder, med særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar.

Både det private næringslivet og offentlig sektor har et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav og klare forventninger om at virksomheter tar samfunnsansvar. Bærekraft og næringsliv går nå hånd i hånd, og kunnskap om bærekraft svært relevant og etterspurt i arbeidsmarkedet. Det sikrer lønnsomhet og innovasjon i virksomhetenes drift, samtidig som det er en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

For å kunne bidra til mer bærekraftige virksomheter er bærekraftige forretningsmodeller avgjørende, noe som gjør studiet svært attraktivt. Mange av emnene er utviklet spesielt for dette studiet slik at du får en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Undervisning

Studiet har samlingsbasert undervisning på Høgskolesenteret i Kongsvinger, med støtte i digitale undervisningsressurser. Samlingene består av 2-3 dagers varighet, og det er undervisning omtrent hver uke gjennom hele semesteret.

Det forventes at studentene møter til undervisningssamlingene på Kongsvinger, hvor noen av emnene har obligatorisk frammøte. Det kan derfor være behov for å tilrettelegge rundt egen arbeidssituasjon, slik at du kan møte opp til undervisningen.

Målgruppe

Bachelor i bærekraftsøkonomi er relevant både for førstegangsstuderende uten tidligere erfaring med høyere utdanning, og personer med annen utdannings- eller yrkesbakgrunn som ønsker en mer økonomisk og administrativ utdanning, med fokus på bærekraft.

Hva kan du jobbe som?

Studieplanen for Bachelor i bærekraftsøkonomi oppfyller kravene til Bachelor i økonomi og administrasjon, dermed vil du kvalifiseres til å jobbe innen økonomiske og administrative områder, som prosjektleder, bedriftsrådgiver og mellomleder.

I tillegg gir studiet særskilt kompetanse innen bærekraft og samfunnsansvar, som gjør at du vil være spesielt egnet til å jobbe som konsulent, rådgiver, leder og bærekraftsansvarlig i organisasjoner innen privat eller offentlig sektor.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

 

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid

Nivå

Bachelorgrad
131 clock

Varighet

3 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer