Skip to content

Økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling

164 arrow small right

Du ønsker å bli siviløkonom

164 arrow small right

Du ønsker å bli en leder som tar den digitale utviklingen på alvor

164 arrow small right

Du er analytisk, utviklingsorientert og vil ta kontroll over egen karriere

Økonomi og ledelse – siviløkonom – hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling

Vil du bli siviløkonom og en leder som tar den digitale utviklingen på alvor? Dette masterstudiet gir deg dybdekunnskap i digitale verktøy og metoder, samt i strategisk ledelse, markedsføring og økonomistyring.

Siviløkonomutdanningen kjennetegnes ved at den gir breddekompetanse innenfor økonomi- og ledelsesfag, samtidig som den gir spesialisert kompetanse innen ett område.

Med hovedprofil digital ledelse og forretningsutvikling gir studiet deg den tekniske og metodiske kompetansen som kreves for å støtte ledere og lede virksomheter under digital transformasjon. Kombinert med avansert kunnskap om markedsføring, strategisk ledelse og økonomistyring, gir studiet en anvendelig kompetanse som gir deg mulighet til å ta kontroll over egen karriere.

Den raske teknologiske utviklingen skaper både strategiske markedsmuligheter og utfordringer. Store datamengder om kunder, markedet, og interne forhold i virksomheter blir lett tilgjengelig. Med kraftige og sofistikerte analyseverktøy, kan ledere gjøre kompliserte beslutninger basert på dataen, som gjør det mulig å forbedre de strategiske posisjonene og de operasjonelle ytelsene.

Ved å spesialisere deg i digital ledelse og forretningsutvikling vil du få en spesialkompetanse innenfor ledelse av virksomheter som ønsker å utnytte digitale muligheter og basere sine beslutninger og endringsprosesser på systematisk analyse av data.

Jobbmuligheter

Fullført studium gir graden Master i økonomi og ledelse, med tittelen siviløkonom.

Studiet gir en anvendelig kompetanse som gjør at du vil kunne gå inn i et bredt spekter av utfordrende stillinger i tjenesteytende sektor, industri og offentlig sektor, som leder, spesialist eller rådgiver. Siviløkonomutdanningen kvalifiserer for leder- og utredningsoppgaver på høyt organisasjonsmessig nivå innen næringslivet, men kan også gi gode muligheter for jobb innen offentlig sektor og frivillige organisasjoner.

Du vil være kvalifisert til å jobbe i stillinger som krever god forretningsforståelse, kombinert med kunnskap om digital teknologi og analytiske ferdigheter. Du kan jobbe som toppleder eller analysesjef i små og mellomstore bedrifter, leder av teknologi og forretningsanalyse i industri- eller servicevirksomhet, markedsanalytiker eller rådgiver/-konsulent i markedsavdelinger, analysebyråer eller innenfor kommunikasjon og media.

Masterstudiet er også solid forankret i forskningsbasert kunnskap og kan kvalifisere til doktorgradsstudier og en forskerkarriere.

Oppstart

Høst 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid/deltid

Nivå

Mastergrad
131 clock

Varighet

2-4 år

Studiepoeng

120
71 lock

Søknadsfrist

15. april

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet logo

Med forbehold om endringer