Skip to content

Kongsvinger universitetskommune videreføres

– Det er utrolig flott for en høgskole å ha en kommune som Kongsvinger på lag, sa rektor ved Høgskolen Innlandet Peer Jacob Svenkerud, da en ny avtale om Kongsvinger universitetskommune ble undertegnet av han og ordfører i Kongsvinger Eli Wathne.

Rektor Peer Jacob Svenkerud beskrev en kommune som ønsker å få til ting både med tanke på utdanning og kompetanseutvikling, men også for forskning.

– De viser engasjement og bruker egne ressurser. Dette ser vi veldig pris på, roste Svenkerud og trakk spesielt fram den sentrale rollen kommunen har hatt i forarbeidet og etableringen av CREDS, Norges første forskningssenter i bærekraft og digitalisering som åpner i Kongsvinger til høsten.

– De har vært sentrale i å mobilisere andre og trekke inn aktører som har vært viktige i å få landet dette slik vi ønsket, sa han.

Viktig for utviklingen av vår region

Universitetskommune er en betegnelse for kommuner som samarbeider med akademia for å skape og utvikle kommunale tjenester. I Kongsvinger startet samarbeidet med Høgskolen Innlandet i 2019, og nå er en ny samarbeidsavtale for 2022-2024 undertegnet.

Ordfører Eli Wathne beskrev på sin side at behovene i kommunen gjenspeiles i satsingene hos høgskolen.

– Dette samarbeidet er så viktig for utviklingen av vår region med tanke på kompetanse og utdanning. Dette bereder grunnen for god tjenesteutvikling, hvor kompetanse og forskning er koblet på oppgaver som blir stadig mer kompliserte. Vi har en mer kompleks hverdag og komplekse oppdrag som skal løses, det klarer vi ikke å løse uten økt kompetanse og utdanning, understreket hun.

– Det handler om å lære hele livet, det er viktig å ha utdanningen lokalt, spesielt innenfor helse hvor det er stor mangel på kompetanse. Høgskolestatus på Kongsvinger er håpet og målet, og dette samarbeidet håper vi er en viktig vei dit, sa ordfører Wathne.

Ringvirkninger fra prosjektene

Prosjektet koordineres av Høgskolesenteret i Kongsvinger, og prosjektleder Anders Øverby fremhevet at samarbeidet i Kongsvinger har gitt langt flere ringvirkninger enn han først turte å håpe på.

– Vi har etablert noe unikt, hvor vi har initiativrike og ivrige deltakere på mange hold. Fem gode prosjekter har kommet ut av dette samarbeidet så langt og det har gitt en veldig solid og viktig plattform for videre utvikling og flere samarbeidsflater, understreket han.

Rådmann i Kongsvinger Lars Andreas Uglem og kommunalsjef Helse og mestring Cathrine Pedersen er sikre på at prosjektene vil gi positive utslag ut over der hvor innsats og midler settes inn.

– Vi får en forskning på egen praksis og det blir en kobling til universitet og høgskole som gjør at vi også blir attraktive i større grad, fremhevet Pedersen. Uglem trakk fram at betydningen av å se på utfordringer med et blikk som handlet om å finne løsninger gjennom kunnskap og økt kompetanse hadde en enorm verdi.

– Vi har en region med store demografiske utfordringer. Det ligger også et potensiale i dette ved at problemer kan løses ved hjelp av forskning og utvikling, derfor er et slikt samarbeid meget viktig, sa Uglem. 

Viktig for regionen

Samarbeidet med Høgskolen Innlandet er viktig for utviklingen av regionen vår, understreker ordfører i Kongsvinger Eli Wathne som undertegnet avtalen om videreføring av Kongsvinger universitetskommune sammen med Peer Jacob Svenkerud, rektor for Høgskolen Innlandet.

Ringvirkninger

Kommunalsjef for Helse i Kongsvinger kommune og rådmann i Kongsvinger Lars Andreas Uglem er sikre på at samarbeidet med Høgskolen Innlandet gir ringvirkninger langt ut over de konkrete prosjektene som er satt i gang.