Skip to content
Høgskolesenteret i Kongsvinger

Åpen dag for alle

Forskertorget i Kongsvinger vil bestå av ulike stander og boder fra akademia, kommuner, næringsliv og andre. Her vil forskning og kunnskapsrelaterte aktiviteter vises fram. I tillegg blir det underholdning fra scenen. Kulturskolen og Kulturkollektivet står for en time fullspekket med moro.

Hva er forskningsdagene?  

Forskningsdagene er en nasjonal, årlig festival i regi av Norges forskningsråd. Alle typer forsknings- og kunnskapsbaserte institusjoner inviteres til å vise fram sin virksomhet for allmennheten. Festivalen har vært arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas store, landsdekkende forskningsfestivaler. 

Du kan lese mer om forskningsdagene her: https://www.forskningsdagene.no/artikler/om-oss!t-967  

Tid og sted:  

29. september utenfor Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Forskertorget vil være åpent fra 12.00-16.00. 

Hva skjer på Kongsvingers forskertorg?  

Dette vil være første gang aktører i Kongsvinger arrangerer Forskningsdagene. Vi ønsker at dette arrangementet skal engasjere byen generelt, unge elever og studenter spesielt. Arrangementet i år sammenfaller med den offisielle åpningen av forskningssentret, og arrangementene vil styrke hverandre gjensidig. 

Forskertorget i Kongsvinger vil bestå av ulike stander og boder fra akademia, kommuner, næringsliv og andre. Her ønsker vi å vise forskning og kunnskapsrelaterte aktiviteter fra ulike vinklinger, og hovedfagfeltet vil være bærekraft, digitalisering og helse. I tillegg er det tenkt at vi denne dagen skal ha underholdning i form av innslag fra for eksempel kulturskolen og kulturkollektivet. 

Målgruppe

For alle mennesker i alle aldersgrupper og på alle kunnskapsnivåer.  
Det vil spesielt oppfordres til at videregående- og ungdomsskoleelever deltar eller kommer innom denne dagen. For noen av ungdomsskoleelevene vil det være obligatorisk.  

Hvorfor ha stand på forskertorget? 

Forskningsdagene i Kongsvinger vil være en god mulighet til å vise frem sin organisasjon for byen og knytte den mot forskning og kunnskap. Dette er en fin måte for næringsliv og kommuner til å synliggjøre sin egen virksomhet.  

Ønsker du å ha stand? Kontakt oss på e-post: hikpost@inn.no eller tlf: 98686949