Skip to content

TRUSLER OG VOLD I ARBEIDSLIVET

Dato

09 - 10 nov 2021

Tid

12:00 - 15:00

Lokasjon

Digitalt via Klimavennlig kompetanse

Pris

kr.1950

Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler

Kurset gjennomføres som et digitalt kurs med 2 x 3 timer. En økt med voldsforebygging og en delt økt med risikovurdering og rutineetablering. Det vil være både forelesninger, caser og gruppearbeid.

Formål
Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass. 

Kursinnhold
Vil svare ut kravene i aml§23a, men bestiller er selv ansvarlig for etableringen av driften av kursresultatet, om ikke annet avtales. De fleste har allerede etablert et rammeverk som kursinnholdet lett kan integreres i.

Et tilsyn fra arbeidstilsynet vil typisk ta utgangspunkt i forskrift om utførelse av arbeid §23a og etterspørre:

§ 23A-1
Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Det vil være et krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler

§ 23A-2
Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Videre vil de forvente at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjonen. Samt relevant informasjon om rutinene i A4 og A5

§ 23A-3
Informasjon ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Relevant informasjon om trusselvurderinger, risikovurderinger, tilgjengelige tiltak og hendelser og aktører samt verne/sikringstiltak skal være tilgjengelig for ansatte og de skal ha mulighet til å omsette denne informasjonen til handling

§ 23A-4
Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner
Krever at det utarbeide tiltak og rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjonen

§ 23A-5
Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og trussel om vold
Krever at det utarbeides og etterleves rutiner for ansatte, og at disse er kjent av arbeidstagerne som skal ha en reell mulighet til å følge disse
Dette svarer vi ut ved å gjennomgå:

ROS
Hva skal risikovurderes (og IKKE), hvordan som enkeltansatt bidra i disse prosessene basert på arbeidstilsynets maler. Videre ser vi på hvordan risiko vurdere egen aktivitet etter IAK modellen når man som ansatt skal samhandle med brukere.

Voldsforebygging
Vi gjennomgår sikker kommunikasjon og sikker adferd før og under hendelser, samt hvordan gjennomføre oppfølging I etterkant av hendelser basert på egne lokale ressurser.

Lokale rutiner
Hvordan enklest mulig etablere og etterleve et «styringssystem» som skal forebygge, skadebegrense, håndtere og følge opp mulige volds og trusselsituasjoner med egne ressurser, uten innleide konsulenter og uoverkommelige formalkrav.

Lokale tilpasninger
Hvis bestiller har eksisterende planer/rammer eller HMS systemer en ønsker å benytte, eller det er konkrete hendelser eller avvik som skal adresseres er dette mulig å ta inn i kursgjennomføringen, men dette må varsler i forkant.

Foreleser – Håvard Nordbø

Han har bakgrunn fra politiet og har 18 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak.

Praktisk informasjon

  • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
  • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
  • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
  • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre

 


TRUSLER OG VOLD I ARBEIDSLIVET

Dato

09 - 10 nov 2021

Tid

12:00 - 15:00

Lokasjon

Digitalt via Klimavennlig kompetanse

Pris

kr.1950

Trygghet i arbeidslivet – Hvordan jobbe systematisk med forebygging og håndtering av vold og trusler

Kurset gjennomføres som et digitalt kurs med 2 x 3 timer. En økt med voldsforebygging og en delt økt med risikovurdering og rutineetablering. Det vil være både forelesninger, caser og gruppearbeid.

Formål
Gi en innføring i kravene til systematisk arbeid med forebygging og håndtering av vold og trusler. Kurset skal være et grunnlag for å jobbe videre med håndtering av vold og trusler på egen arbeidsplass. 

Kursinnhold
Vil svare ut kravene i aml§23a, men bestiller er selv ansvarlig for etableringen av driften av kursresultatet, om ikke annet avtales. De fleste har allerede etablert et rammeverk som kursinnholdet lett kan integreres i.

Et tilsyn fra arbeidstilsynet vil typisk ta utgangspunkt i forskrift om utførelse av arbeid §23a og etterspørre:

§ 23A-1
Risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Det vil være et krav om at virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler

§ 23A-2
Opplæring ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Videre vil de forvente at arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjonen. Samt relevant informasjon om rutinene i A4 og A5

§ 23A-3
Informasjon ved arbeid som kan medføre risiko for å bli utsatt for vold og trussel om vold
Relevant informasjon om trusselvurderinger, risikovurderinger, tilgjengelige tiltak og hendelser og aktører samt verne/sikringstiltak skal være tilgjengelig for ansatte og de skal ha mulighet til å omsette denne informasjonen til handling

§ 23A-4
Tiltak mot volds- eller trusselsituasjoner
Krever at det utarbeide tiltak og rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjonen

§ 23A-5
Arbeidsgivers oppfølging av arbeidstaker utsatt for vold og trussel om vold
Krever at det utarbeides og etterleves rutiner for ansatte, og at disse er kjent av arbeidstagerne som skal ha en reell mulighet til å følge disse
Dette svarer vi ut ved å gjennomgå:

ROS
Hva skal risikovurderes (og IKKE), hvordan som enkeltansatt bidra i disse prosessene basert på arbeidstilsynets maler. Videre ser vi på hvordan risiko vurdere egen aktivitet etter IAK modellen når man som ansatt skal samhandle med brukere.

Voldsforebygging
Vi gjennomgår sikker kommunikasjon og sikker adferd før og under hendelser, samt hvordan gjennomføre oppfølging I etterkant av hendelser basert på egne lokale ressurser.

Lokale rutiner
Hvordan enklest mulig etablere og etterleve et «styringssystem» som skal forebygge, skadebegrense, håndtere og følge opp mulige volds og trusselsituasjoner med egne ressurser, uten innleide konsulenter og uoverkommelige formalkrav.

Lokale tilpasninger
Hvis bestiller har eksisterende planer/rammer eller HMS systemer en ønsker å benytte, eller det er konkrete hendelser eller avvik som skal adresseres er dette mulig å ta inn i kursgjennomføringen, men dette må varsler i forkant.

Foreleser – Håvard Nordbø

Han har bakgrunn fra politiet og har 18 års erfaring fra ordenstjeneste, forebyggende arbeid og etterforskning. Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak.

Praktisk informasjon

  • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
  • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt
  • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
  • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte for å kunne gjennomføre