Skip to content

5 DAGERS PROSJEKTLEDERSKOLE

Dato

03 nov 2021 - 09 mar 2022

Tid

03/11: kl. 08:00 - 16:30 01/12: kl. 08:00 - 16:30 12/01: kl. 08:00 - 16:30 09/02: kl. 08:00 - 16:30 09/03: kl. 08:00 - 16:30
08:00 - 16:30

Pris

kr.25000

Sammen med Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO) har vi satt opp Prosjektlederskole. Dette medfører at vi i november kan tilby et nedskalert og nodebasert skoleopplegg av NESOs Prosjektlederskole.  Dette tilbys i 6 av våre lokasjoner i landet, nemlig Kongsvinger, Kvinnherad, Mosjøen, Sandnessjøen, Tromsø og Nordkapp.

Hovedmålsetning:

Utvikle anleggsledere, byggeplassledere, nytilsatte ingeniører og mindre erfarne prosjektledere til å kunne lede og styre større prosjekter iht. krevende kunders krav og forventning. Sikre formell styring av prosjekter mht. avtaler, dokumentasjon og rapportering. Styrke prosjektstyringskompetansen i virksomhetene innen organisering, planlegging, ledelse, økonomi, fremdrift, KS, HMS, kundekontakt, samfunnskontakt og samordning av byggeprosessen. Opplæringen skal danne grunnlag for utvikling av bedre kunnskaper, forståelse og system for prosjektstyring og prosjektledelse i virksomheten.

Organisering

Kursprogram med 5 månedlige dagssamlinger.

«Nodebasert – inntil 7 deltakere pr.node» Nodene er i Kongsvinger, Kvinnherad, Mosjøen, Sandnessjøen, Tromsø og Nordkapp.

Faglig ansvarlig følger alle samlinger digitalt

+ 4 eksterne forelesere engasjeres på ulike tema

Oppgaver under hver samling løses i noder

Gjennomgang i plenum (digitalt)

 Faglig innhold

Fokus på å løse de viktigste oppgavene til Prosjekt/Anleggsleder hos utførendeentreprenør i byggeprosjekter. TID – ØKONOMI – KVALITET

Tema som gjennomgås:

Rolleforståelse prosjekt/anleggsleder

Kalkulasjon (+ rigg/drift)

Utarbeidelse av tilbud / Anbud

Kontrahering av byggeprosjekt

Planlegging / oppstart av prosjekt

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Innkjøp og forhandlinger i byggeprosjekt

Juridiske forhold ved byggeprosjekter

Fremdrifts- og ressursplanlegging

Økonomioppfølging i praksis

BIM: modellbasert prosjektering og produksjon

Prosjektevaluering


5 DAGERS PROSJEKTLEDERSKOLE

Dato

03 nov 2021 - 09 mar 2022

Tid

03/11: kl. 08:00 - 16:30 01/12: kl. 08:00 - 16:30 12/01: kl. 08:00 - 16:30 09/02: kl. 08:00 - 16:30 09/03: kl. 08:00 - 16:30
08:00 - 16:30

Pris

kr.25000

Sammen med Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon (NESO) har vi satt opp Prosjektlederskole. Dette medfører at vi i november kan tilby et nedskalert og nodebasert skoleopplegg av NESOs Prosjektlederskole.  Dette tilbys i 6 av våre lokasjoner i landet, nemlig Kongsvinger, Kvinnherad, Mosjøen, Sandnessjøen, Tromsø og Nordkapp.

Hovedmålsetning:

Utvikle anleggsledere, byggeplassledere, nytilsatte ingeniører og mindre erfarne prosjektledere til å kunne lede og styre større prosjekter iht. krevende kunders krav og forventning. Sikre formell styring av prosjekter mht. avtaler, dokumentasjon og rapportering. Styrke prosjektstyringskompetansen i virksomhetene innen organisering, planlegging, ledelse, økonomi, fremdrift, KS, HMS, kundekontakt, samfunnskontakt og samordning av byggeprosessen. Opplæringen skal danne grunnlag for utvikling av bedre kunnskaper, forståelse og system for prosjektstyring og prosjektledelse i virksomheten.

Organisering

Kursprogram med 5 månedlige dagssamlinger.

«Nodebasert – inntil 7 deltakere pr.node» Nodene er i Kongsvinger, Kvinnherad, Mosjøen, Sandnessjøen, Tromsø og Nordkapp.

Faglig ansvarlig følger alle samlinger digitalt

+ 4 eksterne forelesere engasjeres på ulike tema

Oppgaver under hver samling løses i noder

Gjennomgang i plenum (digitalt)

 Faglig innhold

Fokus på å løse de viktigste oppgavene til Prosjekt/Anleggsleder hos utførendeentreprenør i byggeprosjekter. TID – ØKONOMI – KVALITET

Tema som gjennomgås:

Rolleforståelse prosjekt/anleggsleder

Kalkulasjon (+ rigg/drift)

Utarbeidelse av tilbud / Anbud

Kontrahering av byggeprosjekt

Planlegging / oppstart av prosjekt

FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold)

Innkjøp og forhandlinger i byggeprosjekt

Juridiske forhold ved byggeprosjekter

Fremdrifts- og ressursplanlegging

Økonomioppfølging i praksis

BIM: modellbasert prosjektering og produksjon

Prosjektevaluering