Skip to content

NS 8407 / 8417 – KURS I TOTALENTREPRISE

Dato

20 feb 2023

Tid

09:00 - 15:00

NS 8407 / 8417 – KURS I TOTALENTREPRISE

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. 

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått.

Sentrale tema på kurset vil være:

•           Hva inngår i totalentreprisekontrakten?

– Tolkning av kontrakten
– Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
– Særlig om prosjekteringsrisikoen

•           Endringer og tilleggskrav fra entreprenøren 

– Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav
– Varslingsregler
– Særlig om «plunder og heft» krav fra entreprenøren

•           Forsinkelser

– Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om   fristforlengelse
– Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.

•           Overtakelse 

– Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv.
– Overtakelsesforretningen
– Når kan overtakelse nektes?

•           Sluttoppgjør 

– Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister.
– Søksmålsfrister

•           Mangler/Reklamasjoner 

          – Hva er en mangel? 
          – Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
          – Sanksjoner fra byggherren 

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
 • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
 • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt, evt. ring supporttelefon.
 • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
 • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte

Klikk HER for mer informasjon og påmelding 


NS 8407 / 8417 – KURS I TOTALENTREPRISE

Dato

20 feb 2023

Tid

09:00 - 15:00

NS 8407 / 8417 – KURS I TOTALENTREPRISE

Kurset vil gi en grundig innføring i NS 8407 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser. Totalunderentreprisestandarden NS 8417 blir også behandlet. 

Kurset tar sikte på å gi deg en effektiv gjennomgang av de ulike bestemmelsene i NS 8407 og NS 8417, med hovedvekt på de viktigste problemstillingene.  Det er viktig å kjenne til de viktigste bestemmelsene i standardene for å kunne ivareta sine interesser i et byggeprosjekt.

Nyere rettspraksis på området vil også bli gjennomgått.

Sentrale tema på kurset vil være:

•           Hva inngår i totalentreprisekontrakten?

– Tolkning av kontrakten
– Hva er entreprenørens risiko og hva er byggherrens risiko?
– Særlig om prosjekteringsrisikoen

•           Endringer og tilleggskrav fra entreprenøren 

– Endringer og øvrige forhold som gir grunnlag for tilleggskrav
– Varslingsregler
– Særlig om «plunder og heft» krav fra entreprenøren

•           Forsinkelser

– Hva gir grunnlag for fristforlengelse? Varsling og beregning av krav om   fristforlengelse
– Entreprenøren er forsinket. Hvilke sanksjoner kan byggherren iverksette? Byggherrens varsling.

•           Overtakelse 

– Forberedelser til overtakelse. Innkallelse mv.
– Overtakelsesforretningen
– Når kan overtakelse nektes?

•           Sluttoppgjør 

– Når og hvordan skal dette gjøres? Entreprenørens og byggherrens frister.
– Søksmålsfrister

•           Mangler/Reklamasjoner 

          – Hva er en mangel? 
          – Hvilke frister gjelder for reklamasjoner? 
          – Sanksjoner fra byggherren 

Kurset gjennomføres som et webinar, der du kan delta fra egen pc. Lenke til oppkobling kommer i automatisk svarmail ved påmelding. 

Praktisk informasjon

 • Kurset gjennomføres digitalt via videokonferanse. Du deltar fra egen pc. Gjerne med ekstra skjerm
  P.s.: Du må likevel huske å velge ditt nærmeste utdanningssenter ved påmelding
 • Oppkobling bør skje senest 15 minutter før kursstart
 • Oppkoblingsinformasjon mottas i bekreftelsesmail ved påmelding. Beklageligvis kan denne havne i søppelposten hos noen, så sjekk der hvis ikke mottatt, evt. ring supporttelefon.
 • Når du er oppkoblet: Husk å mute din mikrofon når du ikke snakker selv
 • Har du problemer med oppkobling/teknisk support, kan du ringe Easymeeting på telefon 4000 4887

Med forbehold om nok påmeldte

Klikk HER for mer informasjon og påmelding 


Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.