Skip to content

2 DAGERS KURS I PROSJEKTLEDELSE

Dato

23 sep 2021

Pris

kr.9500

Lær mer om prosjektledelse

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring. Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere.

Det vil bli referert til aktuelle hendelser som belyser praksis opp i mot teori.

Foreleser har lang erfaring fra undervisning ved Høgskolen Innlandet, samt lang ledererfaring fra bank, industri og medeier i industribedrift.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Datoer for gjennomføring: 23. september og 30. september. Begge dager 09.00-15.00

Du vil blant annet lære dette om prosjektledelse:
 1. Organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 2. Organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 3. Kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet
 4. Lede og utvikle prosjektgrupper
 5. Utvikle ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

Innhold:

 1. Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 2. Funksjoner og roller i et prosjekt
 3. Interessentanalyse
 4. Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 5. Håndtering av usikkerhet og risiko
 6. Prosjektstyringsverktøy
 7. Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 8. Kommunikasjon og konfliktløsning

Kursholder Trygve Stølan

Utdanning

 • Bankakademiet 1 og 2 avd.
 • Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm.
 • Div. studiekurs BI – Oslo – Nadderud
 • Lederutdanning DnB
 • Styrekurs BI – Gjøvik
 • Master of Innovation Management, Universitetet i Karlstad – Høyskolen i Innlandet

Praksis

 • Bank i 13 år hvorav de 4 siste som Banksjef i DnB Elverum
 • Øk – adm. sjef. Glommen Skogeierforening
 • Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik
 • Adm.dir. Smurfit Kappa Rena
 • Daglig leder Dimension Agri Technologies AS
 • P.t. Daglig leder Rena Utviklingsselskap AS
 • Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet Emneansvarlig: Innovasjon-entreprenørskap,
 • Prosjektledelse og strategi
 • Liten bistilling som markedssjef  og deleier i A/S Jømna Brug – spesialproduksjon av dører

Kurset holdes med forbehold om nok påmeldte


Sold out!

2 DAGERS KURS I PROSJEKTLEDELSE

Dato

23 sep 2021

Pris

kr.9500

Lær mer om prosjektledelse

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring. Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere.

Det vil bli referert til aktuelle hendelser som belyser praksis opp i mot teori.

Foreleser har lang erfaring fra undervisning ved Høgskolen Innlandet, samt lang ledererfaring fra bank, industri og medeier i industribedrift.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Datoer for gjennomføring: 23. september og 30. september. Begge dager 09.00-15.00

Du vil blant annet lære dette om prosjektledelse:
 1. Organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 2. Organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 3. Kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet
 4. Lede og utvikle prosjektgrupper
 5. Utvikle ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

Innhold:

 1. Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 2. Funksjoner og roller i et prosjekt
 3. Interessentanalyse
 4. Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 5. Håndtering av usikkerhet og risiko
 6. Prosjektstyringsverktøy
 7. Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 8. Kommunikasjon og konfliktløsning

Kursholder Trygve Stølan

Utdanning

 • Bankakademiet 1 og 2 avd.
 • Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm.
 • Div. studiekurs BI – Oslo – Nadderud
 • Lederutdanning DnB
 • Styrekurs BI – Gjøvik
 • Master of Innovation Management, Universitetet i Karlstad – Høyskolen i Innlandet

Praksis

 • Bank i 13 år hvorav de 4 siste som Banksjef i DnB Elverum
 • Øk – adm. sjef. Glommen Skogeierforening
 • Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik
 • Adm.dir. Smurfit Kappa Rena
 • Daglig leder Dimension Agri Technologies AS
 • P.t. Daglig leder Rena Utviklingsselskap AS
 • Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet Emneansvarlig: Innovasjon-entreprenørskap,
 • Prosjektledelse og strategi
 • Liten bistilling som markedssjef  og deleier i A/S Jømna Brug – spesialproduksjon av dører

Kurset holdes med forbehold om nok påmeldte


Sold out!

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.