Skip to content

2 DAGERS KURS I PROSJEKTLEDELSE

Dato

23 sep 2021

Pris

kr.9500

Lær mer om prosjektledelse

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring. Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere.

Det vil bli referert til aktuelle hendelser som belyser praksis opp i mot teori.

Foreleser har lang erfaring fra undervisning ved Høgskolen Innlandet, samt lang ledererfaring fra bank, industri og medeier i industribedrift.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Datoer for gjennomføring: 23. september og 30. september. Begge dager 09.00-15.00

Du vil blant annet lære dette om prosjektledelse:
 1. Organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 2. Organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 3. Kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet
 4. Lede og utvikle prosjektgrupper
 5. Utvikle ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

Innhold:

 1. Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 2. Funksjoner og roller i et prosjekt
 3. Interessentanalyse
 4. Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 5. Håndtering av usikkerhet og risiko
 6. Prosjektstyringsverktøy
 7. Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 8. Kommunikasjon og konfliktløsning

Kursholder Trygve Stølan

Utdanning

 • Bankakademiet 1 og 2 avd.
 • Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm.
 • Div. studiekurs BI – Oslo – Nadderud
 • Lederutdanning DnB
 • Styrekurs BI – Gjøvik
 • Master of Innovation Management, Universitetet i Karlstad – Høyskolen i Innlandet

Praksis

 • Bank i 13 år hvorav de 4 siste som Banksjef i DnB Elverum
 • Øk – adm. sjef. Glommen Skogeierforening
 • Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik
 • Adm.dir. Smurfit Kappa Rena
 • Daglig leder Dimension Agri Technologies AS
 • P.t. Daglig leder Rena Utviklingsselskap AS
 • Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet Emneansvarlig: Innovasjon-entreprenørskap,
 • Prosjektledelse og strategi
 • Liten bistilling som markedssjef  og deleier i A/S Jømna Brug – spesialproduksjon av dører

Kurset holdes med forbehold om nok påmeldte


Sold out!

2 DAGERS KURS I PROSJEKTLEDELSE

Dato

23 sep 2021

Pris

kr.9500

Lær mer om prosjektledelse

Kurset gir deg kunnskaper, ferdigheter og forståelse for ulike sider ved ledelse og styring av prosjekter i ulike typer virksomheter, herunder planlegging, gjennomføring og evaluering av prosjekter.

Dette kurset passer for deg som ønsker å lære mer om prosjektledelse som arbeidsform eller at du allerede jobber med prosjekter, enten som leder eller som medarbeider. Det er en fordel å ha arbeidserfaring. Studiet er like relevant for både offentlig og privat sektor. Det er mye læringsutbytte å hente ved å møte opp på samlingene og treffe og diskutere med andre deltakere.

Det vil bli referert til aktuelle hendelser som belyser praksis opp i mot teori.

Foreleser har lang erfaring fra undervisning ved Høgskolen Innlandet, samt lang ledererfaring fra bank, industri og medeier i industribedrift.

Kurset vil gjennomføres fysisk på Høgskolesenteret i Kongsvinger.

Datoer for gjennomføring: 23. september og 30. september. Begge dager 09.00-15.00

Du vil blant annet lære dette om prosjektledelse:
 1. Organisere prosjekter i faser og forstå sammenheng mellom prosjektet og basisorganisasjonen
 2. Organisere, gjennomføre og evaluere prosjekter
 3. Kunnskap om økonomi- og ressursstyring i prosjektet
 4. Lede og utvikle prosjektgrupper
 5. Utvikle ferdigheter innen daglig prosjektarbeid, for eksempel kommunikasjon eksternt og internt

Innhold:

 1. Initiering og design av prosjekter, herunder forstudie, forprosjekt, delprosjekt
 2. Funksjoner og roller i et prosjekt
 3. Interessentanalyse
 4. Budsjettering, oppfølging og ressursstyring
 5. Håndtering av usikkerhet og risiko
 6. Prosjektstyringsverktøy
 7. Læring og kompetanseoverføring i prosjekter
 8. Kommunikasjon og konfliktløsning

Kursholder Trygve Stølan

Utdanning

 • Bankakademiet 1 og 2 avd.
 • Finnmark Distrikthøgskole Øk/adm.
 • Div. studiekurs BI – Oslo – Nadderud
 • Lederutdanning DnB
 • Styrekurs BI – Gjøvik
 • Master of Innovation Management, Universitetet i Karlstad – Høyskolen i Innlandet

Praksis

 • Bank i 13 år hvorav de 4 siste som Banksjef i DnB Elverum
 • Øk – adm. sjef. Glommen Skogeierforening
 • Industri . Adm.dir Rena Kartonfabrik
 • Adm.dir. Smurfit Kappa Rena
 • Daglig leder Dimension Agri Technologies AS
 • P.t. Daglig leder Rena Utviklingsselskap AS
 • Høgskolelektor Høgskolen i Innlandet Emneansvarlig: Innovasjon-entreprenørskap,
 • Prosjektledelse og strategi
 • Liten bistilling som markedssjef  og deleier i A/S Jømna Brug – spesialproduksjon av dører

Kurset holdes med forbehold om nok påmeldte


Sold out!