Millioner til studieplasser og forskning i Kongsvinger!

Gledelige utdannings- og forskningsmillioner til Kongsvinger. Nå kommer vernepleierutdanning og årlig millionstøtte til forskningssenteret CREDS over statsbudsjettet!

En viktig milepæl for Høgskolesenteret og Høgskolen i Innlandet da det ble kjent at det endelig starter opp vernepleierutdanning i Kongsvinger. Allerede høsten 2024 kan de første studentene sette seg i klasserommet i Kongsvinger. 

– Dette er den eneste utdanningen som folk ringer til oss eller sender mail og spør om vi har. Vi er veldig veldig glad for å få disse plassene her i dag, justisminister. Det er stort for oss, sa daglig leder Vegard Herlyng under pressekonferansen. 

Regjeringen, representert ved justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, kunne ved en pressekonferanse fredag fortelle at de over statsbudsjettet både bevilger penger til etableringen av vernepleierutdanning og støtte over statsbudsjettet med tre millioner årlig til forskningssenteret CREDS. 

– Dette kommer til å gjøre en forskjell. Ikke bare på samfunnsnivå, men også for mange enkeltmennesker som får hverdagen sin til å gå opp og får mulighet til å øke kompetansen sin og kunne bidra i samfunnet på en enda bedre måte, berømmet Herlyng. 

- Et stort samarbeidsprosjekt

– Jeg har gledet meg veldig mye til i dag. En ting er denne uken her som jeg har visst om at midlene skulle komme. Men jeg har også gledet meg til denne dagen i flere år, smilte stortingsrepresentant Margrethe Haarr (Sp), som sammen med stortingsrepresentant Lise Selnes (Ap) har stått intenst på for å få økt oppmerksomhet rundt hvilke muligheter som finnes i regionen. 

– Vi har jobbet ganske hardt med å få opp informasjon om mulighetene som finnes her, om behovet, både for nye studieplasser, men også framsnakket forskningssenteret. Så man har virkelig jobbet hardt i hele regionen, på tvers av kommuner, partier, næringsliv og sammen med høgskolen, for å få på plass at også de skal få en anerkjennelse nasjonalt, understreket Haarr. 

Selnes beskriver utviklingen av kompetansesatsingen i Kongsvingerregionen som et veldig samarbeidsprosjekt. 

– Det er den største suksesshistorien vi har i vår region og utviklingen av vår region, sier Selnes. Hun sier at Høgskolesenteret har vært med på å bidra til å utdanne og sørge for at utdanningsretninger har vært spennende og relevante og har en lokal og regional betydning. 

- Det begynner ofte med utdanning

Vegard Herlyng og statsråd Emilie Enger Mehl, portrettfoto ved siden av hverandre

Mehl forteller at bevilgningen er en del av regjeringens ønske om å styrke de regionale utdanningstilbudene. 

– Et viktig prosjekt for regjeringen er at vi klarer å nå ut til hele Norge med både arbeidsplasser og kompetanseutviklingstiltak. Og egentlig gjøre Norge, og for eksempel Kongsvingerregionen, til attraktive bo- og arbeidsmarkedsregioner. Og det begynner ofte med utdanning, understreket Mehl under pressekonferansen. 

- En gledens dag

Rektor ved Høgskolen i Innlandet, Peer Jacob Svenkerud uttaler at dette er en gledens dag på flere områder. 

– Dette befester aktiviteten i Kongsvinger, men den styrker også Høgskolen som en helhet. Fra Høgskolens ståsted så beskriver Svenkerud dette som en milepæl, ved at midlene er varig inne på statsbudsjettet. 

–  Dette er vi klare for og vi har sterke miljøer ved høgskolen som kan effektuere dette. Midlene til forskningssenteret har fakultetet og CREDS jobbet for å få til, berømmer han. 

Bård Tronvoll, professor og leder ved forskningssenteret CREDS, forteller at finansieringen på tre millioner årlig er et veldig viktig signal.

– Dette er virkelig hånd i hanske med tanke på satsingen som er satt i gang og innlandsporteføljen. Det er en boost og vi skal være med og bidra inn i å styrke en forståelse rundt hva det grønne skiftet innebærer og medfører i praksis. Vi opplever at næringslivet vil ha denne overgangen eller transisjonen, men at det fremdeles trengs mer kompetanse i det grønne skiftet rundt hva en bærekraftig framtid faktisk krever av oss, forteller Tronvoll. 

Millioner til fagskolesatsing i Kongsvingerregionen

Bilde av fasade av Høgskolesenteret i Kongsvinger

Nå satses det enda sterkere på Fagskole i Kongsvingerregionen, etter at Høgskolesenteret i Kongsvinger har fått bevilget kr. 3.625.000 i midler fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

– Nå åpner det seg muligheter til å kunne kartlegge enda flere behov i regionen, og dermed kunne tilby et større spekter av fagskoleutdanninger innenfor et større utvalg av fagretninger, forteller en glad prosjektleder for fagskolesatsingen ved Høgskolesenteret, Kristin Gressberg. Hun forteller videre at midlene gjør også Høgskolesenteret har ressurser til å kunne få flere fysiske samlinger for studenter på Kongsvinger

Midlene skal gå til økt satsing på høyere yrkesfaglig utdanning i Kongsvingerregionen. Det gjør at det fortsatt skal være mulig for innbyggerne i regionen kan ta fagskolestudier nært der de bor, og dermed øke sin kompetanse i et arbeidsliv som er i stadig utvikling.

– Støtten vi får fra Sparebankstiftelsen Hedmark betyr at vi kan fortsette det gode samarbeidet vi allerede har med Fagskolen Innlandet, samtidig som vi kan sette inn et ekstra gir for å nå vår målsetning om mer permanente og forutsigbare muligheter for å ta fagskoleutdanning for alle som bor i Kongsvingerregionen, sier Kristin Gressberg.

– Viktig tiltak for å tette kompetansegapet

Kristin Vitsø Bjørnstad, Leder for gaver og samfunn i Sparebankstiftelsen Hedmark ønsker til lykke med videre satsing.

– Det er et stort og økende kompetansebehov hos bedriftene i Innlandet. Å styrke fagskoleutdanningen er et viktig tiltak for å tette kompetansegapet. Høgskolesenteret har siden 2020 og i samarbeid med Fagskolen i Innlandet, skapt et godt fundament for en desentral fagskoleutdanning som vi nå har besluttet å støtte opp under i det videre gjennom denne tildelingen, understreker hun.

Midlene tildeles for perioden 2023-2025, og skal blant annet gå til videre kartlegging av behov for kompetanseheving ute i arbeidslivet, rekruttering av studenter og gjennomføring av studier. Sparebankstiftelsen Hedmark har støttet fagskolesatsing for Kongsvingerregionen siden 2020, og med den oppskaleringen av støtte som skjer nå vil Høgskolesenteret kunne kartlegge enda flere behov, samarbeide tettere med Fagskolen Innlandet og ikke minst tilby høyere yrkesfaglig utdanning innenfor enda flere ulike fagområder.

Viktig støtte og starthjelp

Fagskolen Innlandet er tilbyder av utdanningen, mens Høgskolesenteret i Kongsvinger fungerer som en brobygger mellom Fagskolen Innlandet og arbeidslivet i Kongsvingerregionen. Høgskolesenteret i Kongsvinger har tilbudt desentral utdanning siden 1990, og har mange eksempler på studenter som har tilegnet seg kunnskap de ellers ikke hadde hatt muligheten til dersom de måtte reist utenfor regionen.

– Studentene hos oss er gjerne godt etablert med jobb og familie, noe som begrenser mulighetene for å reise langt for å ta utdanning. Prinsippet om livslang læring og desentralisert utdanning som gir like muligheter for å øke sin kompetanse uavhengig av hvor gammel du er eller hvor du bor, står beskrevet i både Regjeringen og Innlandet Fylkeskommune sine strategier. Høgskolesenteret jobber etter nettopp disse prinsippene, og er utrolig glad for at Sparebankstiftelsen Hedmark gir oss den støtten og starthjelpen vi trenger for å lykkes med oppdraget vårt, sier Gressberg.

Hun forteller at støtten fra Sparebankstiftelsen Hedmark er avgjørende for at Høgskolesenteret kan fortsette det gode samarbeidet med Fagskolen Innlandet.

– Uten støtten hadde vi ikke hatt mulighet til å jobbe med kartlegging, rekruttering og markedsføring. Støtten gjør også at vi sammen kan bygge en kultur for fagskoleutdanning i vår region, noe som krever arbeid over tid, understreker hun.

How to Success Market Segmentation

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error. . .

Continue reading

How to Success Market Segmentation

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error. . .

Continue reading

How to Success Market Segmentation

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error. . .

Continue reading

How to Success Market Segmentation

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error. . .

Continue reading

How to Success Market Segmentation

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariaturxcepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error. . .

Continue reading