Matteknekker’n vinner av Kunnskapsprisen 2023

Utdeling av Kunnskapsprisen 2023

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa en åpenbart stolt og glad Trond Hagerud fra Mapei, som mottok årets Kunnskapspris sammen med Unn-Ragnhild Andersen ved Nord-Odal Ungdomsskole for matematikkonkurransen Matteknekker’n.

I forbindelse med Kunnskapskonferansen 2023, ble den årlige Kunnskapsprisen delt ut. Kunnskapsprisen deles ut hvert år til en eller flere mottakere. Formålet med Kunnskapsprisen er å hedre personer eller miljøer i Kongsvingerregionen som har utmerket seg gjennom stort engasjement og/eller gode kunnskapsbaserte prestasjoner det siste året.

I år valgte juryen å hedre et årelangt samarbeid mellom næringslivet og kommunene i regionen for å øke interessen for realfagene. Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Mapei og Nord-Odal Ungdomsskole, har blitt gjennomført siden 2004 og har beviselig hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever.

Hedret initiativet fra tidligere rektor

– Det er en stor ære og stor stas å motta denne prisen, sa administrerende direktør i Mapei, Trond Hagerud, under prisutdelingen. Han hedret initiativet fra daværende rektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, Bjarne Haug Thesen, som ledet opp til en tradisjon og et samarbeid som snart har vart i 20 år.

– Mye av Mapeis fokus og utvikling har vært kompetansebasert. Vi startet Mapei-skolen i 2002, noe som Bjarne tok utgangspunkt i og tok kontakt med meg. Samarbeidet med Nord-Odal ungdomsskole har vært kjempegodt i alle år, og vi i Mapei synes det er et skikkelig meningsfylt arrangement. Bjarne gikk dessverre brått bort for ikke lenge siden og jeg skulle ønske han hadde kunnet stå her i dag, understreket han.

Unn-Ragnhild Andersen, viserektor ved Nord-Odal Ungdomsskole, la også vekt på verdien av samarbeidet med Mapei.
– Det er veldig hyggelig og veldig motiverende å motta denne prisen sammen med Mapei. Vi ser at det er veldig samlende for kommunene i regionene. Vi opplever at det er stort å representere Matteknekker’n fra sin skole, og det er stor konkurranse om å få delta. Det er nok den ene gangen i året de frivillige oppsøker matteprøver og vi håper at vi kan fortsette med dette i mange år til, roste hun. Hagerud fortalte at tradisjonen er blitt sterkere for hvert år.

– Vi arrangerte mattekneker’n for 18.gangen i år og det er alltid utrolig spennende. Det sitrer av spenning i lokalene hos oss når alle ungdommene fra regionens ungdomsskoler møter med sitt mattematikklag en gang i året, smilte han.

Juryens begrunnelse: 

Årets Kunnskapspris går til Matteknekker’n, en matematikkonkurranse i regi av Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei. 

 Matteknekker’n, som har blitt gjennomført siden 2004, har utvilsomt hatt en positiv påvirkning på kunnskapsnivået og interessen for realfag blant regionens skoleelever. Arrangementet er blitt en årlig arena for å utfordre og utvikle elevers matematikkferdigheter. Deltagerne må samarbeide og strekke seg for å finne løsninger på utfordringer de ellers ikke ville ha fått.  

I tillegg er Matteknekker’n blitt et verktøy for å øke fokuset og prestisjen rundt realfag i skolene i regionen. Samarbeidet mellom Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei har gjort matematikkfaget mer attraktivt og engasjerende for elevene og motiverer unge talenter til å vurdere høyere utdanning innen realfag. Én historie som vi nylig kunne lese i Glåmdalen er om Johan Linstad, en deltaker som etter konkurransen tok steget inn i realfagsstudier og nå er en vellykket mastergradsstudent. Dette er med på å illustrere Matteknekker’n sin innvirkning på enkeltelever. 

Juryen ønsker å anerkjenne Nord-Odal Ungdomsskole og Mapei for deres innsats gjennom mange år. De har med sitt samarbeid aktivt bidratt til å skape en positiv endring i kunnskapskulturen i Kongsvingerregionen. En kultur som næringslivet som helhet etterspør.  

Engasjementet for realfag, kombinert med vellykkede resultater og inspirerende historier om enkeltmennesker, gjør Matteknekker’n til en verdig mottaker av årets Kunnskapspris. 

Vi gratulerer!