Skip to content

Bachelor i sykepleie

164 arrow small right

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

164 arrow small right

Du får et allsidig yrke, med stabilitet og stort jobbmarked

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Bachelor i sykepleie

Er du på utkikk etter et allsidig yrke og et stort jobbmarked? Ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og pleie av syke og skadde pasienter, er sentralt i Bachelor i sykepleie. Praksisstudier utgjør 50 % av studiet.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen består av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter, som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis

Jobbmuligheter

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter, holdninger, skikkethet og respekt for mennesker. Du har som sykepleier tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner, i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer.

Praksisstudier

I løpet av studiet skal du gjennomføre minimum 50 ukers varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. Totalt fem praksisperioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes i studiestedets øvingsavdeling til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier.

Det er høgskolen som fordeler praksisplasser, og høgskolen disponerer praksisplasser i gamle Hedmark fylke. I praksisstudier påregnes gjennomsnittlig tilstedeværelse til minimum 30 timer/uke, og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Det må påregnes utgifter i forbindelse med praksisstudier.

Deler av praksisstudiet kan gjennomføres i utlandet som et utvekslingsopphold.

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid
131 clock

Varighet

3 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

20.april/ 01. mars

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

3.3/5
3.3

Tutorial Price

$46650
Play Video

Start Date

April 15,2020

Duration

10 week

Enrolled

80

Lectures

15

Er du på utkikk etter et allsidig yrke og et stort jobbmarked? Ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og pleie av syke og skadde pasienter, er sentralt i Bachelor i sykepleie. Praksisstudier utgjør 50 % av studiet.

Pleie, omsorg og behandling er sykepleierens kjernekompetanse. På studiet lærer du å gi sykepleie til mennesker i alle aldersgrupper med komplekse og sammensatte sykdomsbilder. Dette for å kunne ivareta pasienters grunnleggende behov, for å fremme helse, forebygge og behandle sykdom, lindre lidelse og sikre en verdig død.

Utdanningen består av en jevn fordeling mellom teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i høgskolens øvingsavdeling. Der lærer du grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter, som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis

Jobbmuligheter

Du blir autorisert sykepleier med gode kunnskaper, ferdigheter, holdninger, skikkethet og respekt for mennesker. Du har som sykepleier tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både i og utenfor institusjoner, i offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg vil du kunne bidra til klinisk forsknings- og utviklingsarbeid, sikre kvalitetsutvikling og ha ansvar for å organisere og lede sykepleietjenesten på ulike nivåer.

Praksisstudier

I løpet av studiet skal du gjennomføre minimum 50 ukers varierte praksisstudier i spesialisthelsetjeneste og kommunehelsetjeneste. Praksisperiodene innbefatter områder som eldreomsorg og geriatri, medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid og hjemmebasert omsorg. Totalt fem praksisperioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes i studiestedets øvingsavdeling til ferdighetstrening, forberedelser til og refleksjon over praksisstudier.

Det er høgskolen som fordeler praksisplasser, og høgskolen disponerer praksisplasser i gamle Hedmark fylke. I praksisstudier påregnes gjennomsnittlig tilstedeværelse til minimum 30 timer/uke, og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Det må påregnes utgifter i forbindelse med praksisstudier.

Deler av praksisstudiet kan gjennomføres i utlandet som et utvekslingsopphold.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.