Skip to content

Bachelor i sykepleie

164 arrow small right

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

164 arrow small right

Du får et allsidig yrke, med stabilitet og stort jobbmarked

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Bachelor i sykepleie

Du lærer å gi medisinsk pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis. Annen undervisning vil i hovedsak foregå via videooverføring, men det er egne lærer på Kongsvinger som vil være tilgjengelige og ha veiledningstimer.

Jobbmuligheter
Du blir autorisert sykepleier med oppdatert kunnskap, skikkethet og respekt for mennesker. Som sykepleier har du tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både offentlig og privat, nasjonalt og internasjonalt.

Praksis på sykepleiestudiet 

Høgskolen i Innlandet har tilgang på gode praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene.

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Deler av praksisstudiene kan tas i utlandet.

Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie, totalt fem perioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til, og refleksjon over praksisstudier.

I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Praksisstudiene gjennomføres i tidligere Hedmark fylke og deler kan tas i utlandet som et utvekslingsopphold. Det må påregnes utgifter til reise i praksis.

Oppstart

Høst 2021
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Heltid
131 clock

Varighet

3 år

Studiepoeng

180
71 lock

Søknadsfrist

15.april/ 01. mars

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

3.3/5
3.3

Tutorial Price

$46650
Play Video

Start Date

April 15,2020

Duration

10 week

Enrolled

80

Lectures

15

Du lærer å gi medisinsk pleie til mennesker i alle aldersgrupper med ulike former for helsesvikt og sykdommer. Gjennom utdanningen er det fokus på ivaretagelse av pasienters grunnleggende behov, og kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid vektlegges.

Utdanningen består av like deler teoretiske og praktiske studier. Deler av undervisningen foregår i øvingsavdeling. Der legges det til rette for å utvikle grunnleggende, kunnskapsbaserte sykepleieferdigheter som forbereder deg på møte med pasienter og pårørende i klinisk praksis. Annen undervisning vil i hovedsak foregå via videooverføring, men det er egne lærer på Kongsvinger som vil være tilgjengelige og ha veiledningstimer.

Jobbmuligheter
Du blir autorisert sykepleier med oppdatert kunnskap, skikkethet og respekt for mennesker. Som sykepleier har du tilgang til et mangfold av jobbmuligheter i alle felt av helsetjenesten, både offentlig og privat, nasjonalt og internasjonalt.

Praksis på sykepleiestudiet 

Høgskolen i Innlandet har tilgang på gode praksisplasser og har et godt samarbeid med praksisstedene.

I løpet av studiet skal du gjennomføre 50 ukers varierte praksisstudier i sykehus og kommunehelsetjeneste. Deler av praksisstudiene kan tas i utlandet.

Praksisperiodene innbefatter områder som spesialisthelsetjeneste innen medisin og kirurgi, psykisk helsearbeid, eldreomsorg og geriatri og hjemmesykepleie, totalt fem perioder. I tillegg vil inntil 10 uker benyttes til ferdighetstrening, forberedelser til, og refleksjon over praksisstudier.

I praksis er arbeidsukene 30 timer og det kreves minst 90 prosent oppmøte. Praksisstudiene gjennomføres i tidligere Hedmark fylke og deler kan tas i utlandet som et utvekslingsopphold. Det må påregnes utgifter til reise i praksis.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.