Skip to content

Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

164 arrow small right

Korte og spissede utdanninger

164 arrow small right

Ta kompetanse samtidig som du er i full jobb

164 arrow small right

Bli rustet i møte med ny teknologi

Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?

Fagskolen Innlandet (FI) tilbyr korte moduler som kan kombineres med jobb og utvides og bygges på etter eget ønske.

I tett samarbeid med Fagskolen Innlandet og næringslivet er det utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden. Bærekraftsperspektivet og sirkulærøkonomien tas inn i jobbhverdagen.

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for selskapets økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder som møter behovet for fremtidige generasjoner, med fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen- i stedet for stadig hente mer ressurser ut fra naturen.

Les mer og finn søknadsskjema her: Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Hva er målet med studiet? 
Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Etter endt utdanning har studentene opparbeidet kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp.

Opptakskrav 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Studiet er digitalt med noen fysiske samlinger i Kongsvinger, dette gjør at det med noe tilrettelegging kan tas ved siden av 100% jobb. Vi samarbeider tett med FI, og tilrettelegger slik at studenter i Kongsvingerregionen kan følge deler av undervisningen fra Kongsvinger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Oversikt over høsten 2022:
Uke 36:
Fysisk samling på Høgskolesenteret i Kongsvinger/bedriftsbesøk: onsdag 07.09.22: 11:45 – 18:00 torsdag 08.09.22: 08:30 – 14:00
Uke 37:
Teams-undervisning, torsdag 15.09.22: 12 – 17
Uke 38:
Digital veiledning på Teams 22.09.22: 12-17 (man booker inn et tidspunkt i det tidsrommet)
Uke 39:
Teams-undervisning torsdag 29.09.22: 12 – 17
Uke 40:
Teams-undervisning torsdag 06.09.22: 12 – 17
Uke 41:
Høstferie, men mulig digital veiledning i løpet av denne uken.
Uke 42:
Teams-undervisning torsdag 13.10.22: 12 – 17
Uke 43:
Digital veiledning på Teams 27.10.22: 12 – 17 (man booker inn et tidspunkt i det tidsrommet)
Uke 44:
Fysisk samling på Høgskolesenteret i Kongsvinger/bedriftsbesøk: onsdag 02.11.22: 11:45 – 18:00 og torsdag 03.11.22: 08:30 – 14:00

 

Kontaktperson i Kongsvinger: 

Kristin O. Gressberg
kristin.gressberg@inn.no
93 04 06 79

Tre moduler:

Alle modulene er gratis og har en lenge på 9 uker og er nettbaserte med samlinger i Kongsvinger. Hver modul tilsvarer 5 studiepoeng.

Trykk inn på de ulike modulene for å lese mer!

 1. Bærekraft i forsyningskjeden 

  Kort fortalt om innhold:
  Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  Bærekraft og sirkulærøkonomi
  Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
  Oppstart: Uke 36, 2022
  Søknadsfrist: 05. august 2022
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft 

  Kort fortalt om innhold:
  Innkjøp betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft
  Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
  Innkjøpsprosessen
  Oppstart: Uke 2, 2023
  Søknadsfrist: 30. november 2022
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

  Kort fortalt om innhold:
  Digitale verdikjeder
  Digital sporing i verdikjeden
  Lean - databaserte fakta i forbedringsarbeidet
  Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data
  Oppstart: Uke 15, 2023
  Søknadsfrist: 11. mars 2023
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Oppstart

Høsten 2022
136 marker

Studiested

Nettbasert/Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert
131 clock

Varighet

9 uker per modul

Studiepoeng

5 per modul
71 lock

Søknadsfrist

Første modul: 05. august 2022

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Med forbehold om endringer

Studiested

Nettbasert/Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

-/5
-

Tutorial Price

$Gratis, men semesteravgift påløper

Start Date

Høst 2021

Duration

3 år

Enrolled

110

Lectures

12

Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?

Fagskolen Innlandet (FI) tilbyr korte moduler som kan kombineres med jobb og utvides og bygges på etter eget ønske.

I tett samarbeid med Fagskolen Innlandet og næringslivet er det utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden. Bærekraftsperspektivet og sirkulærøkonomien tas inn i jobbhverdagen.

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for selskapets økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder som møter behovet for fremtidige generasjoner, med fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen- i stedet for stadig hente mer ressurser ut fra naturen.

Les mer og finn søknadsskjema her: Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Hva er målet med studiet? 
Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Etter endt utdanning har studentene opparbeidet kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp.

Opptakskrav 

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Studiet er digitalt med noen fysiske samlinger i Kongsvinger, dette gjør at det med noe tilrettelegging kan tas ved siden av 100% jobb. Vi samarbeider tett med FI, og tilrettelegger slik at studenter i Kongsvingerregionen kan følge deler av undervisningen fra Kongsvinger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Oversikt over høsten 2022:
Uke 36:
Fysisk samling på Høgskolesenteret i Kongsvinger/bedriftsbesøk: onsdag 07.09.22: 11:45 – 18:00 torsdag 08.09.22: 08:30 – 14:00
Uke 37:
Teams-undervisning, torsdag 15.09.22: 12 – 17
Uke 38:
Digital veiledning på Teams 22.09.22: 12-17 (man booker inn et tidspunkt i det tidsrommet)
Uke 39:
Teams-undervisning torsdag 29.09.22: 12 – 17
Uke 40:
Teams-undervisning torsdag 06.09.22: 12 – 17
Uke 41:
Høstferie, men mulig digital veiledning i løpet av denne uken.
Uke 42:
Teams-undervisning torsdag 13.10.22: 12 – 17
Uke 43:
Digital veiledning på Teams 27.10.22: 12 – 17 (man booker inn et tidspunkt i det tidsrommet)
Uke 44:
Fysisk samling på Høgskolesenteret i Kongsvinger/bedriftsbesøk: onsdag 02.11.22: 11:45 – 18:00 og torsdag 03.11.22: 08:30 – 14:00

 

Kontaktperson i Kongsvinger: 

Kristin O. Gressberg
kristin.gressberg@inn.no
93 04 06 79

Tre moduler:

Alle modulene er gratis og har en lenge på 9 uker og er nettbaserte med samlinger i Kongsvinger. Hver modul tilsvarer 5 studiepoeng.

Trykk inn på de ulike modulene for å lese mer!

 1. Bærekraft i forsyningskjeden 

  Kort fortalt om innhold:
  Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  Bærekraft og sirkulærøkonomi
  Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
  Oppstart: Uke 36, 2022
  Søknadsfrist: 05. august 2022
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft 

  Kort fortalt om innhold:
  Innkjøp betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft
  Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
  Innkjøpsprosessen
  Oppstart: Uke 2, 2023
  Søknadsfrist: 30. november 2022
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

  Kort fortalt om innhold:
  Digitale verdikjeder
  Digital sporing i verdikjeden
  Lean - databaserte fakta i forbedringsarbeidet
  Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data
  Oppstart: Uke 15, 2023
  Søknadsfrist: 11. mars 2023
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.