Skip to content

Manufacturing 4.0 (fagskole)

164 arrow small right

164 arrow small right

164 arrow small right

Manufacturing 4.0 (fagskole)

Manufacturing 4.0 er en ny utdanning som skal kunne gjennomføres modul for modul fram til en hel fagskoleutdanning på 120 studiepoeng.

Søk på fagskoleutdanning gjennom Høgskolesenteret i Kongsvinger nå! Vi har nylig etablert et samarbeid med Fagskolen i Innlandet om å levere en modulbasert fagskoleutdanning til Kongsvingerregionen. Det skal utvikles 12 moduler (hver modul på 10 studiepoeng) som kan tas valgfritt hver for seg, eller samtlige og da settes sammen til en fullstendig fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. Her er det mulig å "shoppe" enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrift.

Hver modul er hovedsakelig nettbasert med to fysiske samlinger fordelt på Kongsvinger, Raufoss og Åndalsnes. Fysiske samlinger kombinerer undervisning med innslag fra lokalt næringsliv. En unik mulighet til videre utdanning for deg som har fagbrev eller har 5-års relevant arbeidserfaring, og som ønsker å kombinere studier med jobb!

Modul 1 - Lean - med fokus på industri 4.0
- Oppstart uke 14, 2021

Modul 2 - Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
- Oppstart uke 34, 2021

Modul 3 - Smart og grunnleggende vedlikehold
- Oppstart uke 47, 2021
- Søknadsfrist: 01.11.2021

Modul 4 - Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
- Oppstart uke 15, 2022
- Søknadsfrist: kommer

Modul 5 - Supply Chain Management (SCM)
- Oppstart uke 34, 2022
- Søknadsfrist: kommer

 

De fem modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2023. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt.
Innholdet i de seks neste modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik:

 • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
 • Prosjektering og kvalitetsledelse
 • Industriell intelligens
 • Fleksibel digital produksjon
 • Tingenes internett og stordata
 • Industriell innovasjon og design

Oppstart

Varierer mellom moduler
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Varierer mellom moduler
131 clock

Varighet

Varierer mellom moduler

Studiepoeng

10 per modul
71 lock

Søknadsfrist

Varierer mellom moduler

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Manufacturing 4.0 (fagskole)

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

4/5
4

Tutorial Price

$250000
Play Video

Start Date

September 23, 2019

Duration

10 Weeks

Enrolled

1205

Lectures

50

Manufacturing 4.0 er en ny utdanning som skal kunne gjennomføres modul for modul fram til en hel fagskoleutdanning på 120 studiepoeng.

Søk på fagskoleutdanning gjennom Høgskolesenteret i Kongsvinger nå! Vi har nylig etablert et samarbeid med Fagskolen i Innlandet om å levere en modulbasert fagskoleutdanning til Kongsvingerregionen. Det skal utvikles 12 moduler (hver modul på 10 studiepoeng) som kan tas valgfritt hver for seg, eller samtlige og da settes sammen til en fullstendig fagskoleutdanning på 120 studiepoeng. Her er det mulig å "shoppe" enkeltmoduler som er spisset direkte inn mot det mest akutte behovet hos studenter og/eller bedrift.

Hver modul er hovedsakelig nettbasert med to fysiske samlinger fordelt på Kongsvinger, Raufoss og Åndalsnes. Fysiske samlinger kombinerer undervisning med innslag fra lokalt næringsliv. En unik mulighet til videre utdanning for deg som har fagbrev eller har 5-års relevant arbeidserfaring, og som ønsker å kombinere studier med jobb!

Modul 1 - Lean - med fokus på industri 4.0
- Oppstart uke 14, 2021

Modul 2 - Materialkunnskap og produksjonsmetoder i plast
- Oppstart uke 34, 2021

Modul 3 - Smart og grunnleggende vedlikehold
- Oppstart uke 47, 2021
- Søknadsfrist: 01.11.2021

Modul 4 - Sirkulærøkonomi og gjenbruk i plastindustrien
- Oppstart uke 15, 2022
- Søknadsfrist: kommer

Modul 5 - Supply Chain Management (SCM)
- Oppstart uke 34, 2022
- Søknadsfrist: kommer

 

De fem modulene er godkjent som en såkalt pilotordning som skal gjennomføres fram til 2023. Deretter skal påbygging skje med seks nye moduler pluss et selvvalgt hovedprosjekt.
Innholdet i de seks neste modulene er ikke endelig bestemt, men pr. i dag er de planlagt slik:

 • Ledelse-økonomi-markedsføring (LØM)
 • Prosjektering og kvalitetsledelse
 • Industriell intelligens
 • Fleksibel digital produksjon
 • Tingenes internett og stordata
 • Industriell innovasjon og design

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.