Skip to content

Påbygging i bærekraftsøkonomi

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

164 arrow small right

Du kan kombinere studiet med full jobb

164 arrow small right

Du får kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet

Påbygging i bærekraftsøkonomi

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i mer bærekraftig retning. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Målgruppe
Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for personer som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Det vil normalt være fire-fem samlinger over to dager per semester. Det er obligatorisk frammøte til undervisningssamlingene, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Videre utdanningsmuligheter
Påbyggingstudiet i bæreraftsøkonomi kan innpasses for obligatoriske emner i Bachelor i bærekraftøkonomi eller som valgemner i Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet. Studiet kan etter nærmere regler også kombineres med andre studier for å sette sammen en sammensatt bachelorgrad ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

20. april/ 01. mars

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

4.2/5
4.2

Tutorial Price

$52000

Start Date

April 15,2020

Duration

13 week

Enrolled

548

Lectures

13

Er du en økonom eller mellomleder som ønsker faglig påfyll innen bærekraft? Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan endre organisasjoner i mer bærekraftig retning. Ferdige kandidater skal kunne være en viktig ressurs for virksomheter som tar bærekraftsutfordringene på alvor.

Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

Målgruppe
Påbygging i bærekraftsøkonomi passer for personer som har økonomisk-administrativ fra tidligere og som ønsker å bygge på denne kompetansen for å få en spesialisert kompetanse innen bærekraft.

Studiet tilbys på deltid og er på denne måten tilrettelagt for personer som er i jobb. Det vil normalt være fire-fem samlinger over to dager per semester. Det er obligatorisk frammøte til undervisningssamlingene, som gjennomføres på Høgskolesenteret på Kongsvinger.

Videre utdanningsmuligheter
Påbyggingstudiet i bæreraftsøkonomi kan innpasses for obligatoriske emner i Bachelor i bærekraftøkonomi eller som valgemner i Bachelor i økonomi og administrasjon ved Høgskolen i Innlandet. Studiet kan etter nærmere regler også kombineres med andre studier for å sette sammen en sammensatt bachelorgrad ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

 

Fylkesrådet i Innlandet har gitt et betydelig økonomisk bidrag til etableringen av studiet i bærekraftsøkonomi.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.