Skip to content

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

164 arrow small right

Du er opptatt av virksomheters samfunnsansvar

164 arrow small right

Du ønsker å bidra til å skape bærekraftige organisasjoner

164 arrow small right

Du vil tilegne deg etterspurt kompetanse om det grønne skift

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller

Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner. Studiet kan, med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen, tas ved siden av jobb.

Både offentlige og private virksomheter har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det negative forventningspresset på enkeltorganisasjoner som ikke har kontroll på sitt samfunnsansvar og sin bærekraft øker. Samtidig øker de positive mulighetene for å høste strategiske fortrinn, slik som for eksempel økt lønnsomhet ved å jobbe godt med samfunnsansvar og bærekraft.

Selv om mange er opptatt av og jobber aktivt for å ivareta sitt samfunnsansvar, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. Slik kompetanse er etterspurt i organisasjoner som ønsker å unngå fallgruvene ved for svakt arbeid med samfunnsansvar/bærekraft og nyte fordelene fra godt arbeid.

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid
131 clock

Varighet

Høstsemester

Studiepoeng

15
71 lock

Søknadsfrist

20. april/ 01.mars

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper

Med forbehold om endringer

Studiested

Kongsvinger

Categoriesssee

Reviews

3.2/5
3.2

Tutorial Price

$24300

Start Date

April 20,2020

Duration

4 week

Enrolled

1321

Lectures

14

Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner. Studiet kan, med noe tilrettelegging i arbeidssituasjonen, tas ved siden av jobb.

Både offentlige og private virksomheter har et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Det negative forventningspresset på enkeltorganisasjoner som ikke har kontroll på sitt samfunnsansvar og sin bærekraft øker. Samtidig øker de positive mulighetene for å høste strategiske fortrinn, slik som for eksempel økt lønnsomhet ved å jobbe godt med samfunnsansvar og bærekraft.

Selv om mange er opptatt av og jobber aktivt for å ivareta sitt samfunnsansvar, er det fremdeles et kompetansegap og behov for utdanning på området. Slik kompetanse er etterspurt i organisasjoner som ønsker å unngå fallgruvene ved for svakt arbeid med samfunnsansvar/bærekraft og nyte fordelene fra godt arbeid.

Tutorial Videos

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.