Skip to content

All Tutorial

Kongsvinger
-/5
Engelsk er et viktig kommunikasjonsspråk både nasjonalt og internasjonalt, og det er viktig å kunne beherske dette godt, både muntlig og skriftlig
Nettbasert/Kongsvinger
-/5
Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?
Kongsvinger
-/5
Det påhviler både offentlige og private virksomheter et stort ansvar for å bidra til en bærekraftig utvikling. Er du med ?
Kongsvinger + Rena
4.4/5
Mastergrad i økonomi og ledelse med fokus på digital ledelse og business analytics.
Kongsvinger
3.3/5
Som sykepleier hjelper du mennesker i sårbare situasjoner, i alle faser av livet, og med forskjellig bakgrunn og utfordringer.
Kongsvinger
4.2/5
Påbygging i bærekraftsøkonomi retter seg mot personer som allerede har økonomisk-administrativ kompetanse og som ønsker å bygge på denne med spesialisert kompetanse innenfor bærekraft.
Kongsvinger
3.2/5
Studiet i Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller vil gi deg etterspurt og konkret kunnskap som setter deg i stand til å arbeide systematisk for å øke bærekraftigheten til organisasjoner
Kongsvinger
5/5
Det norske helsevesenet trenger flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.
Kongsvinger
4.4/5
Studiet Grønn velferdsteknologi er rettet mot ansatte i helsetjenesten, tjenesteutøvere og ledere, som ønsker å øke sin kunnskap om velferdsteknologi og bærekraftige løsninger.
Kongsvinger
3.6/5
Studiet gir deg kunnskap innen fagområdene; ledelse av læring, kompetanseutvikling, økonomistyring og serviceutvikling i organisasjoner.

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.