Stress kan være sunt og prestasjonsfremmende, men  kan også slite oss ut og gjøre oss syke I dette kurset fokuserer vi på mestring og menneskelige…