ER DU GODT NOK KJENT MED OFFENTLIGHETSLOVEN? Offentlighetsloven regulerer allmennhetens rett til innsyn i forvaltningens saksdokumenter. Det er viktig for offentlige virksomheter å kjenne til…