Introduksjon til offentlige anskaffelser for leverandører Offentlig sektor bruker betydelige midler på innkjøp hvert år. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan…