Norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8405 og NS 8406 Dette todagers nettkurset vil gi en grundig innføring i NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt, og…