Stikkord: HMS-kurs

Offentlighetsloven

Sentrale temaer i kurset: Innledning om offentlighet i forvaltningen Bakgrunn Hovedregler Unntak Saksbehandling   Litt mer bakgrunn om offentlighetsloven Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009,…

Den nye kommuneloven

Kursinnhold: Reglenes bakgrunn og formål Regler om habilitet i tilstøtende regelverk Forvaltningslovens generelle regler om habilitet Habilitet i kommuneloven Habilitet i ny kommunelov Avgjørelse av…

Grunnkurs i arbeidsmiljø / 40-timers HMS-kurs

Sentrale temaer i kurset: Arbeidsmiljøloven Internkontrollforskriften Vernearbeid Helsefremmende arbeidsplasser Ergonomi Psykososialt arbeidsmiljø Fysisk arbeidsmiljø Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer Akan-arbeid Mellom samlingene skal deltakerne utføre praktiske oppgaver på…

Forvaltningsloven

Et svært nyttig kurs for deg som jobber innen offentlig forvaltning!   Sentrale temaer i kurset: Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper Vedtak, enkeltvedtak og forskrift Partsbegrepet…

Forvaltningsloven

Sentrale temaer i kurset: Innledning og generelle saksbehandlingsprinsipper Vedtak, enkeltvedtak og forskrift Partsbegrepet Habilitet Taushetsplikt Vedtak, enkeltvedtak (utforming og innhold) Klagereglene   Litt mer bakgrunn…

Offentlighetsloven

Sentrale temaer i kurset: Innledning om offentlighet i forvaltningen Bakgrunn Hovedregler Unntak Saksbehandling   Litt mer bakgrunn om offentlighetsloven Offentleglova, som trådte i kraft 1.1.2009,…