Skip to content

Videreutdanning for lærere: Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering

164 arrow small right

Innføring i relevante og aktuelle temaer

164 arrow small right

Deltid og Samlingsbasert

164 arrow small right

Praktisk undervisning som kan brukes i klasserommet

Videreutdanning for lærere: Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering

Er du lærer og ønsker videreutdanning?

Høgskolen i Innlandet starter høsten 2023 opp videreutdanning for lærere i Kongsvingerregionen. Algoritmisk tenkning og grunnleggende programmering skal gi studentene en praktisk innføring i framtidsrettede og viktige temaer for dagens skole.

Algoritmisk tenkning er mer enn programmering. Studiet skal gi en innføring i relevante programmeringsspråk og hvordan algoritmisk tenkning og utforskning kan gjøres i ulike fag, som matematikk og naturfag.

Emnet gir gjennom utvidet begrepsforståelse av programmeringsbegrepene løkker, variabler, betingelser og funksjoner og er en innføring i grunnleggende programmering og algoritmisk tenkning som problemløsningsprosess. Det blir lagt vekt på hvordan integrere programmering og algoritmisk tenkning i fagene matematikk og naturfag.

Først og fremst blir det fokusert på praktisk arbeid med blokkprogrammering. Følgende tema vil bli vektlagt:

 • Algoritmisk tenkning og programmering i LK20 og som kompetanse i samfunnet
 • Algoritmisk tenkning som problemløsningsprosess
 • Spesifikke problemløsningsmetoder som for eksempel PRIMM
 • Blokkprogrammering
 • Utvikling av undervisningsopplegg gjennom samarbeid i programmeringsaktiviteter

Tilbudet skal styrke skolene med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid.

Opptak

Studiet ligger søkbart i Søknadsweb med kode 4043 under "Betaling- og oppdragsstudier" -> "Betaling og oppdrag: Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk høst 2023". Søknad kan gjøres via denne lenken: https://fsweb.no/soknadsweb/login.jsf?inst=hinn

 • Studiet forutsetter fullført lærerutdanning som gir undervisningskompetanse på 5.-10.trinn
 • Ved oversøkning vil søkere fra Kongsvinger- eller Fjellregionen prioriteres

Bakgrunn for studiet

Gjennom fagfornyelsen og nye læreplaner vil opplæringen ha et enda tydeligere fokus på mer komplekse kompetanser som samarbeid, problemløsning, kreativitet og kritisk tenkning. Dette vil sette elevene i bedre stand til å møte et mer komplekst framtidig arbeidsliv (Regional plan for kompetanse og arbeidskrav i Hedmark 2019-2030).

Tilbudet skal styrke sektoren med en tverrfaglig tilnærming og ved å utdanne for en mer digitalisert og bærekraftig framtid. Algoritmisk tenkning skal gi studentene innføring i relevante programmeringsspråk og hvordan algoritmisk tenkning og utforskning kan gjøres i ulike fag.

Tilbudet er en videreutdanning for oppvekstsektoren rettet mot lærere i grunnskolens trinn 5-10, og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Høgskolesenteret i Kongsvinger, seks kommuner i Kongsvingerregionen og fem kommuner i Fjellregionen.

Læringsutbytte

Ved bestått studieprogram har oppnådd følgende læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • Har kunnskap til prinsipper for algoritmisk tenkning
 • Har kunnskap om forskjellige forskningsbaserte problemløsningmetoder, for eksempel PRIMM (Akronym for Predict - Run - Investigate - Modify - Make)
 • Har kjennskap til utvikling og oppbygging av programmer basert på blokkprogrammering
 • Har kunnskap om ulike verktøy for blokkprogrammering som for eksempel Scratch og MakeCode
 • Har forståelse av grunnleggende programmeringsbegreper: variabler, løkker, betingelser og funksjoner
 • Har kunnskap om programmering i gjeldende læreplaner og i fagfornyelsen og hvordan algoritmisk tenkning kan integreres i fagene

Ferdigheter

Studenten

 • Kan identifisere og dekomponere et problem, og utforme løsninger som gjør bruk av programmering
 • Kan bruke problemløsningsmetoder i undervisningen
 • Kan utvikle programmer ved bruk av blokkprogrammering
 • Kan generalisere, tilpasse og videreutvikle enkle programkoder og algoritmer
 • Kan programmere fysiske enheter som for eksempel micro:bit
 • Kan gjennomføre enkle undervisningsopplegg med programmering
 • Kan veilede elever i arbeid med algoritmisk tenkning og blokkprogrammering integrert i fagene

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan gjøre rede for eksempel på begrensninger til blokkprogrammering
 • Kan gjøre rede for algoritmisk tenkning og blokkprogrammering i skolen
 • Kan reflektere over programmering i skolen, i læreplan og integrert i fag
 • Kan reflektere over hvordan programmering kan ses i sammenheng med samarbeid og problemløsing

Arbeids- og undervisningsformer

 • Forelesning
 • Gruppearbeid
 • Seminarer
 • Studentpresentasjoner
 • Selvstudium og mellomarbeider
 • Refleksjonsnotater
 • Veiledning
 • Bruk av læringsplattformen Canvas
 • Bruk av andre digitale verktøy i undervisning og studentenes læringsarbeid

Praksis

Praksis er integrert i studiet og utføres på egen arbeidsplass.

Målgruppe

Lærere på grunnskolens trinn 5-10

Oppstart

September
136 marker

Studiested

Kongsvinger og Tynset

Gjennomføring

Deltid og samlingsbasert

Nivå

-
131 clock

Varighet

1 semester

Studiepoeng

7,5
71 lock

Søknadsfrist

15. mai 2023

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
INN_logo_sidestilt_svart_PMS

Med forbehold om endringer

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.