Skip to content

Rehabilitering og hverdagsmestring

164 arrow small right

Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

164 arrow small right

Du får et allsidig yrke, med stabilitet og stort jobbmarked

164 arrow small right

Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

Rehabilitering og hverdagsmestring

Høgskolesenteret i Kongsvinger kunne i samarbeid med Fagskolen Innlandet tilby studiet "Rehabilitering" høsten 2020, dette ble en stor suksess med gode tilbakemeldinger. Fra høsten 2022 kan vi tilby dette studiet på nytt. Denne gangen vil det være nettbasert og med noen samlinger i Gjøvik/Kongsvinger.

 

Flere eldre, høyere krav til helsetjenesten og mer ansvar til kommunene betyr at ressursene må brukes bedre. Rehabilitering skal skje på brukernes premisser og har som mål å øke livskvaliteten. For å klare det trenger det norske helsevesenet flere fagfolk med spesialisert kompetanse innen rehabilitering, hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak fagskoleutdanning i helse- og sosialfag:

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/vitnemål fra relevant yrkesutdanning fra videregående skole.

Eller:

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Godkjente fagbrev:

  • Aktivitørfaget
  • Barne- og ungdomsarbeiderfaget
  • Helsearbeiderfaget
  • Portørfaget

Oppbygging og arbeidsformer

Studiet er bygd opp med en kombinasjon av klasseromsundervisning, studiebesøk, individuelt arbeid og gruppearbeid, samt et avsluttende hovedprosjekt. I tillegg kommer 10 ukers praksis med 30 timer/uke. Praksis kan gjennomføres på egen arbeidsplass hvis den er relevant for studiet eller som ekstern praksis på en annen arbeidsplass.

Studiet betår av fire hovedemner i tillegg til praksis og et hovedprosjekt:

  1. Felles grunnlag for fagskole­utdanninger i helse- og sosialfagene
  2. Forståelse av rehabiliteringsprosessen
  3. Rehabilitering og hverdagsmestring.
  4. Organisering, system og ledelse
  5. Praksis
  6. Hovedprosjekt

Kompetanse og arbeidsmuligheter

Studiet kvalifiserer blant annet for arbeid innen hjemmebasert omsorg, bo- og behandlingssentre, sykehjem og andre institusjoner, interkommunale og kommunale enheter, barnehage, SFO og skoler. Du kan også jobbe i spesialisthelse­tjenesten.

 

Har du spørsmål? 
Ikke nøl med å ta kontakt på hikpost@inn.no 

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Nettbasert med noen samlinger Gjøvik/Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid

Nivå

-
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

Løpende

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen i Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.