Skip to content

Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

164 arrow small right

Korte og spissede utdanninger

164 arrow small right

Ta kompetanse samtidig som du er i full jobb

164 arrow small right

Bli rustet i møte med ny teknologi

Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Er du fagarbeider som gjerne vil øke din kompetanse?

Fagskolen Innlandet (FI) tilbyr korte moduler som kan kombineres med jobb og utvides og bygges på etter eget ønske.

I tett samarbeid med Fagskolen Innlandet og næringslivet er det utarbeidet tre modulbaserte studier innenfor Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden. Bærekraftsperspektivet og sirkulærøkonomien tas inn i jobbhverdagen.

Tre moduler

Alle modulene er gratis og har en lenge på 9 uker og er nettbaserte med samlinger i Kongsvinger. Hver modul tilsvarer 5 studiepoeng.

Trykk inn på de ulike modulene for å lese mer!

 1. Bærekraft i forsyningskjeden
  (Gjennomført høsten 2022)

  Kort fortalt om innhold:
  Forsyningskjeder og forsyningsledelse
  Bærekraft og sirkulærøkonomi
  Drivkrefter og trender i det grønne skiftet
  Oppstart: Uke 36, 2022
  Søknadsfrist: 05. august 2022
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 2. Innkjøp, digitalisering og bærekraft 

  Kort fortalt om innhold:
  Innkjøp betydning for bedriften inn mot effektiv drift og bærekraft
  Totalkostnaden ved innkjøp knyttet mot digitalisering
  Innkjøpsprosessen
  Oppstart: Uke 2, 2023
  Søknadsfrist: 2. januar 2023
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

 3. Verdikjeden - digitalisering og automasjon

  Kort fortalt om innhold:
  Digitale verdikjeder
  Digital sporing i verdikjeden
  Lean - databaserte fakta i forbedringsarbeidet
  Endringsledelse - grønne beslutninger basert på ferske data
  Oppstart: Uke 15, 2023
  Søknadsfrist: 11. mars 2023
  Spørsmål: Ruth Laeskogen Hoff, tlf. 907 39 781

Klima, miljø, økonomi og sosiale forhold

En «grønn bunnlinje» er ikke bare bra for miljøet, men også for selskapets økonomi. Dagens arbeidsliv krever tilvirkningsmetoder som møter behovet for fremtidige generasjoner, med fokus på klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Med kunnskap om sirkulærøkonomi evner vi å ivareta produktene vi produserer og materialene de består av, slik at de kan benyttes igjen og igjen- i stedet for stadig hente mer ressurser ut fra naturen.

Les mer om studiet og finn søknadsskjema her: Grønn logistikk i verdi– og forsyningskjeden

Hva er målet med studiet?

Målet med studiet er at studentene etter gjennomført modulutdanning skal ha kunnskap om hvordan grønn logistikk i verdi- og forsyningskjeden, da skifte fra lineær til sirkulær økonomi kan påvirke egen bedrift og forsyningskjeden i en bærekraftig retning gjennom FNs bærekraftsmål. Bærekraftperspektivet og sirkulærøkonomien løftes fra plan til gjennomføring.

Etter endt utdanning har studentene opparbeidet kompetanse innen kostnadseffektivitet i produksjonen, økt kunnskap om bærekraft og prinsippene innen sirkulærøkonomi, og kompetanse innen digitalisering, automasjon og innkjøp.

Opptakskrav

1. Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

2. Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

3. Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Gjennomføring

Studiet er digitalt med noen fysiske samlinger i Kongsvinger, dette gjør at det med noe tilrettelegging kan tas ved siden av 100% jobb. Vi samarbeider tett med FI, og tilrettelegger slik at studenter i Kongsvingerregionen kan følge deler av undervisningen fra Kongsvinger. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat og finn mulighetene som passer deg!

Kontaktperson i Kongsvinger: 

Kristin O. Gressberg
kristin.gressberg@inn.no
93 04 06 79

 

Oppstart

Andre modul: Uke 2, 2023
136 marker

Studiested

Nettbasert/Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

-
131 clock

Varighet

9 uker per modul

Studiepoeng

5 per modul
71 lock

Søknadsfrist

Andre modul: 02. januar 2023

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.