Skip to content

Fagskole: Modulutdanning – HMS-ledelse

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

164 arrow small right

-

Fagskole: Modulutdanning – HMS-ledelse

Modulutdanning: HMS-modulen gir en oppdatert og systematisk tilnærming til å ivareta helse, miljø og sikkerhet i en bedrift.

Dette omfatter bl.a. kunnskap om arbeidsmiljø, gjeldende lover og forskrifter, risikovurderinger, opplæring og implementering av sikkerhetsprosedyrer, samt overvåkning av arbeidsmiljøet i et HMS-perspektiv.

Modulen inngår i Industri 5.0 – modulutdanning for fremtidsrettet industri

Hva lærer du?

Følgende temaer inngår i modulen:

Arbeidsmiljø, HMS og Industri 5.0
Sikkerhet og rolleavklaring i HMS arbeid
Internkontroll – systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet
Bærekraft og samfunnsansvar

Du får kunnskap om HMS-lover og -forskrifter, ansvar og rolleavklaring, arbeidsmiljøfaktorer og sikkerhetskrav, samt bærekraft og samfunnsansvar inn mot Industri 5.0.

Hva kan du bli?

Denne modulen gir deg økt kompetanse og ferdigheter innen HMS-arbeid og -ledelse mot industri 5.0. Den vil gi deg muligheter for nye og spennende arbeidsoppgaver, og du vil kunne bidra til organisasjonsutvikling og utveksle synspunkter med andre i bransjen om utvikling av god praksis. Fullført modul gir 5 studiepoeng. Hvis du ønsker flere moduler, kan studiepoengene telle inn i studiet Industri 5.0.

Opptakskrav

Opptakskrav er:

1.  Fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev eller generell studiekompetanse.

Eller:

2.  Søkeren må dokumentere tilstrekkelig relevant praksis, tilsvarende de krav som stilles til fullført og bestått videregående opplæring innenfor et av de godkjente lærefagene som kvalifiserer til opptak til studietilbudet. Praksisen kan være opparbeidet gjennom arbeids- og samfunnsliv, frivillig sektor, utdanning, kurs eller annet.

Søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve

 

Mer informasjon om modulen kommer

Oppstart

Uke 34, 2024
136 marker

Studiested

Kongsvinger, med forbehold om nok antall påmeldte i Kongsvinger

Gjennomføring

Samlingsbasert/nettbasert

Nivå

Fagskole
131 clock

Varighet

9 uker

Studiepoeng

5
71 lock

Søknadsfrist

01. august 2024

Pris

Gratis
91 info

Tilbyder

Fagskolen Innlandet
Logo av Fagskolen Innlandet

Med forbehold om endringer