Skip to content

Årsstudium i engelsk(Ikke mulig å søke høsten 2023)

164 arrow small right

Engelskkunnskaper trengs i veldig mange ulike sammenhenger

164 arrow small right

Hev din kompetanse både muntlig og skriftlig

164 arrow small right

En fleksibel utdanning

Årsstudium i engelsk(Ikke mulig å søke høsten 2023)

Årsstudium i engelsk er både et ferdighets-, kunnskaps- og dannelsesfag. Utdanningen gir en bred innføring i engelsk språk og engelskspråklig litteratur og kultur, og både teori og praktiske språkferdigheter vektlegges.

Denne utdanningen startet opp høsten 2022 og vil ikke være mulig å søke på høsten 2023.

Utdanningen har fire emner, hvert på 15 studiepoeng. Emnene har fokus på grammatikk og fonetikk (lydsystem og intonasjon), og litteratur og kulturkunnskap fra engelskspråklige land.

Høgskolen i Innlandet har en av Norges største engelskseksjoner på høgskolenivå. Vi har et godt læringsmiljø hvor vi setter deg og dine behov i sentrum.

Jobbmuligheter

Faget er nyttig i mange ulike yrker, for eksempel innen undervisning, handel og reiseliv, finans, teknologi og oljeindustri, media og kommunikasjon. I eksport- og importvirksomhet bruker de fleste bedrifter engelsk som arbeidsspråk

 

Oppstart

Høst 2022
136 marker

Studiested

Kongsvinger

Gjennomføring

Deltid

Nivå

Årsstudium
131 clock

Varighet

2 år

Studiepoeng

60
71 lock

Søknadsfrist

Ikke mulig å søke høsten 2023

Pris

Gratis, men semesteravgift påløper
91 info

Tilbyder

Høgskolen i Innlandet
INN_logo_sidestilt_svart_PMS

Med forbehold om endringer

Sign Up and Start Learning

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.