Jeg studerer i år Organisasjon og Ledelse ved Høgskolesenteret i Kongsvinger. Dette er et årsstudium på 60 studiepoeng, som er tilknyttet Høgskolen på Rena, med videoforelesninger på Kongsvinger, samt mye arbeid på egenhånd. Tidligere har jeg også tatt Årsstudium i Norsk (60 sp), også dette ved Høgskolesenteret på Kongsvinger. Når jeg skulle velge høyere utdanning var det viktig for meg å studere i nærmiljøet, siden jeg er alenemor til en skolegutt, og å reise lange avstander ikke passer inn i hverdagen.

Å studere på deltid ved Høgskolesenteret gir god frihet til jobb ved siden av studiene, selv om det går mye tid til arbeid med både oppgaver og lesing av pensum også hjemme. Det krever god selvdisiplin når man ikke har jevnlig oppmøte på en skole hver dag. Jeg jobber med musikk ved siden av studiene, og har stor frihet i disponering av min tid, noe som kanskje gjør det lettere enn for de som har fast jobb, 9-16, selv om studiene er lagt opp slik at dette skal være godt gjennomførbart.

Årsstudiumet i norsk var lagt opp slik at vi hadde forelesninger med foreleser til stede på Høgskolesenteret ca seks ganger i halvåret. Dette fungerte veldig godt, og vi fikk god oppfølging og hadde god dialog med alle foreleserne vi hadde gjennom deltidsstudiet som varte over to år. I tillegg til forelesningene hadde vi innlevering av arbeidskrav og annet oppgavearbeid hjemme, som vi i fellesskap snakket om på forelesningene.

Årsstudiumet i Organisasjon og ledelse er lagt opp slik at vi kan møte på Høgskolesenteret til videoforelesninger som blir administrert fra Høgskolen på Rena. I tillegg har vi innlevering av arbeidskrav, både gruppeoppgaver og individuelle oppgaver, hvert semester. Disse videoforelesningene gir en annen distanse til foreleser enn det jeg opplevde på studiet i norsk. Det er vanskeligere å ha en åpen dialog når det er 100 studenter fordelt på veldig mange ulike studiesteder, som kun kommuniserer gjennom video-overføring. Derfor er det fint å kunne støtte seg til streamer som blir lagt ut på Fronter, og der blir det også lagt ut sammendrag fra video-forelesningene og oppgaver man kan arbeide med om man føler man trenger det.

Nå våren 2016 har jeg to eksamener i henholdsvis Prosjektledelse og Teamledelse, og har da igjen ett år før jeg forhåpentligvis sitter med 60 sp i Organisasjon og ledelses-faget. Jeg ser for meg å søke etter jobb  når jeg er ferdig med studiet i 2017, men vet foreløpig ikke hva jeg sikter meg inn på. Uansett er det godt å vite, at Høgskolesenteret også tilbyr videre utdanning om jeg skulle få lyst på flere år på skolebenken.

Kristin Jenssveen