Jeg søkte meg til bachelor sykepleie ved Høgskolesenteret i Kongsvinger fordi det var i nærheten av der jeg bodde. Det er få studenter i hvert kull, noe jeg opplever som positivt da det er lettere å oppnå god kontakt med lærerne, hvilket bidrar til tett og god oppfølging av hver enkelte student.

Som sykepleierstudent ved Høgskolesenteret i Kongsvinger har jeg utviklet meg både faglig og personlig. Dette på grunn av gode lærere som hele tiden ser mine enkelte behov og ressurser, og hjelper meg til å utvikle disse. I tillegg jobber vi mye i grupper, der vi lærer å ta hensyn til hverandre, fremme hverandres ressurser og samarbeide tett.

Ved fjernundervisning føler jeg likevel at jeg sitter i forelesningssalen, da vi på likhet med de andre studentene kan stille spørsmål og bidra ved diskusjoner. I tillegg har vi en øvingsavdeling nesten for oss selv hele tiden. Vi har blant annet tilgang til et nytt, moderne bibliotek i byen, som har et tett samarbeid med Høgskolen i Hedmark.

Kongsvinger er en egnet studentby da det er muligheter for quiz, sammenkomster med andre studenter (politistudenter), samt ulike aktiviteter klassene utformer selv. Det har blant annet vært et stort engasjement i volleyball tidligere. I tillegg har de ulike trinnene deltatt i Holmenkollstafetten som skolelag, og det har vært arrangert både klassefester og julebord. Byen og skolen byr på mange muligheter

Mari E. A. Toftegaard