Statsbudsjettet 2015 ble ikke det vi håpet på. Snarere tvert i mot.

Noten der det presiseres at deler av Høgskolen i Hedmark sin bevilgning er øremerket desentralisert utdanning i Kongsvinger er fjernet.
Beløpet skal være bakt inn i Høgskolens totale bevilgning, men vi mener en viktig signaleffekt er borte.

I tillegg er bevilgningen til vår samarbeidspartner Studiesenteret.no helt fjernet. Studiesenteret organiserer og tilrettelegger for studier fra en rekke høgskoler til studiesentre over hele landet. Snaut 20% av våre 500 studenter er knyttet til tilbud gjennom Studiesenteret.no. For studentene blir det ingen umiddelbar endring, men hva som skjer fra neste høst er vi usikre på.

Daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger er ikke fornøyd med utviklingen: – Nei, dette lover ikke bra og vi får det så absolutt ikke til å stemme med hva regjeringspartiene mente om desentral- og fleksibel utdanning før valget, sier Vegard Herlyng.

Ytterligere informasjon: Vegard Herlyng på 62 43 07 90 / 90 17 58 87.