Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Påbygging i regnskap og økonomirådgivning

Ønsker du å komplettere din utdannelse med påbygging i regnskapsførerfag? Dette studiet passer for både studenter og yrkesaktive.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2021

Du ønsker å bli autorisert regnskapsfører eller autorisert revisor

Du ønsker en yrkesrettet utdannelse

Du ønsker kompetanse på et høyt nivå innen regnskap, revisjon og skatterett

Har du utdanning innen økonomi og administrasjon fra tidligere og ønsker fordypning innen regnskaps- og revisjonsfag, eller kanskje et Årsstudium i bedriftsøkonomi du ønsker å bygge videre mot en Bachelor i regnskapsførerfag? Da kan Påbygging i regnskap og økonomirådgivning være et steg på veien for å oppnå autorisasjon som regnskapsfører eller som registrert revisor, eller for å studere videre til en mastergrad.

Studiet gir deg blant annet kjennskap til ulike revisjonsbehov og revisjonsordninger i privat og offentlig sektor, samt kunnskap om hvordan bedriftsøkonomi kan støtte oppunder nytenkning, innovasjon og entreprenørskap.

Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer avholdes i den nettbaserte løsningen Zoom og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker (evt. kan du endre eksamenssted til studiested Rena).

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1500 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet - Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).