Høgskolesenteret i Kongsvinger har formalisert samarbeidet med 7sterke og Klosser Innovasjon

  • Vi har i flere år jobbet sammen gjennom ulike prosjekter for å løfte regionen, så at vi samarbeidet med 7sterke er ikke noe nytt. Det skjer veldig mye positivt i regionen og nå kan vi fortsette jobben med en formalisert avtale som grunnlag, sier daglig leder ved HIK, Vegard Herlyng.

7sterke representerer i overkant av 60 bedrifter i Kongsvingerregionen og står for en samlet omsetning på ca. 8 milliarder kroner. Gjennom produksjons-, markeds- og HR-nettverkene har foreningen i årevis vist en imponerende evne og vilje til å samarbeide og gjøre hverandre sterkere. Med det nyetablerte bærekraftsnettverket blir de enda mer relevante for Høgskolesenteret sine satsinger.

  • For oss i 7sterke er dette viktig med tanke på utvikling av studietilbudet i vår regionen. Vi ønsker at innholdet skal være relevant for næringslivet og at samspillet med akademia blir tettere. Nå har vi løftet samarbeidet til et nytt nivå, og sammen med Høgskolesenteret ser vi på flere muligheter for nye og innovative utdanninger i Kongsvinger, sier styreleder i 7sterke Erik Platek.

Høgskolesenteret kan også se tilbake på et langt samarbeid med Klosser Innovasjon (tidl. Hedmark Kunnskapspark). Dette samarbeidet er også nå formalisert gjennom en avtale. Klosser Innovasjon er et kompetanse- og innovasjonsmiljø som bistår næringslivet i Kongsvingerregionen og Hedmark/Innlandet med innovasjonsprosjekter, forretningsutvikling og forskningsprosjekter.

 

  • Noe av det viktigste vi gjør i Klosser er arbeidet med å fremme kunnskapsbasert næringsutvikling i Innlandet i samarbeid med næringsliv, kompetanseinstitusjoner og virkemiddelapparatet. For Klosser Innovasjon er derfor Høgskolen som regionens største akademiske institusjon en selvskreven og veldig viktig samarbeidspartner, sier Kjersti Wangen, leder for Klosser i Kongsvinger

 

  • Vi gleder oss til et enda tettere samarbeid med 7sterke og Klosser i årene fremover. Næringslivet er og blir viktig for høgskolens utvikling. Sammen skaper vi vinn-vinn situasjoner som løfter regionens konkurransekraft, avslutter Herlyng.