Årsstudium i organisasjon og ledelse

Årsstudium i organisasjon og ledelse

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende.

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

15.april

Oppstart

Høst 2020

Du er interessert i mennesker og deres samspill

  • Du ønsker å jobbe med mennesker, vise omsorg og ta ansvar

Du får kunnskap om ledelse ved omstilling

  • Du får et allsidig yrke, med stabilt og stort jobbmarked

Du ønsker innsikt i lov- og avtaleverk knyttet til arbeidslivet

  • Døråpner for mange og varierte videreutdanninger

I en tid hvor organisasjoner stadig jobber med endrings- og omstruktureringsprosesser er behovet for kompetanse innen organisasjonsfaget stadig økende. Årsstudium i organisasjon og ledelse gir deg innføring i fagområdet og kan kombineres med andre studier for å gi grunnleggende kompetanse innenfor organisasjon og ledelsesfag.

Emner innen jus og økonomi inngår også i studieløpet.

Dette gir deg nyttig kunnskap for å kunne jobbe med organisasjonsmessige oppgaver i privat eller offentlig virksomhet. Årsstudiet passer godt som videreutdanning eller som første steg mot en bachelorgrad. Undervisning og forelesninger foregår på nett via læringsportalen Canvas. Seminarer og eksamener foregår på det studiesenteret du velger når du søker.

Kostnader: Semesteravgift (ca 650), eksamensavgift (ca 1500 pr eksamen) og bøker.

Dette er et studium i samarbeid med Studiesenteret.no og Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap(HHS).