Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi

Ønsker du en utdanning som gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap?

Studiested

Kongsvinger

Varighet

2 år

Studiepoeng

60

Organisering

Deltid

Søknadsfrist

1.februar-15.april

Oppstart

Høst 2021

Du får kunnskap om offentlig styring og ledelse

Du får kunnskap om samspillet mellom politikk og offentlig forvaltning

Du synes det er spennende å jobbe tverrfaglig

Utdanningen gir et godt fundament og tverrfaglig kompetanse innenfor økonomi, organisasjons- og ledelsesfag, stats- og kommunalkunnskap. Det gir grunnleggende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse til å delta i økonomisk styring av offentlig virksomhet og til å kunne gjennomføre økonomiske analyser av offentlig virksomhet.

Du møter kunnskapsrike, engasjerte og dyktige forelesere som legger vekt på å knytte teori til praksis. Studiet er basert på praksisfeltets behov og utviklet i samarbeid med arbeidslivet.

Høgskolen i Innlandet, Avdeling for økonomi- og ledelsesfag, Rena har et etablert og godt fagmiljø innenfor offentlig styring, ledelse og økonomi. Vi har lang erfaring med å tilby utdanning innen dette feltet, også på masternivå (MPA-studiet).