Helt ny bachelor i bærekraftsøkonomi: – Dette er et ønske fra næringslivet

 

 

Fra høsten 2020 kan du ta en bachelor i bærekraftsøkonomi ved Høgskolen i Innlandet, og bli med å påvirke fremtiden.

– Studiet har blitt til på bakgrunn av et behov fra næringslivet. Det er et “hybridstudie” som kombinerer kompetanse innen økonomi/ledelse og bærekraft, sier Erlend Aas Gulbrandsen.

Han er høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet og har vært med på å utvikle den nye bachelorgraden. Han forteller at det lokale næringslivet så et behov for kandidater med en bakgrunn fra bærekraft, og det er årsaken til opprettelsen av det nye studiet.

Bærekraftsøkonomi er en bachelor i økonomi, som kvalifiserer til opptak på mastergrad som siviløkonom. Målet er å utdanne framtidige konsulenter, rådgivere og ledere i virksomheter som tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor.

– Vi har beholdt de obligatoriske og nødvendige økonomifagene. Det betyr at man kan bygge videre på denne graden og ta en mastergrad i økonomi og administrasjon for å bli siviløkonom. Men hele 82,5 studiepoeng, nesten 1,5 år av studiene, er dedikert til bærekraft, sier Erlend.

Utvikler næringslivet

Vegard Herlyng er daglig leder på Høgskolesenteret i Kongsvinger. Han sier at det stadig blir mer fokus på bærekraft i næringslivet, og behovet for ansatte med kunnskap om segmentet vil stadig bli større.

– Dette er ønsket fra næringslivet. Målet med denne bachelorgraden er å utdanne folk som kan være med å utvikle næringslivet, slik at det fortsatt er der om 10 år. De bedriftene som har fokus på bærekraft, har også en bedre utvikling, sier han.

En av bedriftene som fokuserer på nettopp dette, er Orkla. Per Fodnæss, fabrikksjef på Orklas fabrikk på Flisa, er positiv til den nye utdanningen. Han forteller at Orkla har fokus på bærekraft, og de har et overordnet mål å redusere bruken av plast, palmeolje, sukker og salt i deres produkter. Dette er en prosess hans fabrikk allerede er godt igang med. De produserer blant annet Jordan tannstikkere, og nå har de nettopp lansert en ny innpakning i papp, helt uten bruk av plast.

– Vi skal ikke bare være best på å lage tannstikkere, vi skal også være først på bærekraftig produksjon, sier han.

– Dette er et godt eksempel på en bærekraftig utvikling som vil bli stadig viktigere fremover, sier Erlend

Se studieplanen for 2020/2021 her

Først i Norge

Det er ikke bare hos næringslivet det er ønskelig med et større fokus på bærekraft. En undersøkelse gjort av Norstat blant unge i alderen 18-29 år, viser at jobbsikkerhet, bærekraft, miljø og klima er viktige stikkord for hva som vektlegges når de unge skal velge studier og jobb.

– Millenialsgenerasjonen stiller større krav til at arbeidsgiver har et fokus på bærekraft og fremtid, så det er et behov både hos arbeidsgiver og arbeidstaker, sier Vegard.

Med en bachelor i bærekraftsøkonomi får man en bred økonomisk-administrativ kunnskap, som kombineres med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Det påligger både det private næringslivet og offentlig sektor et stort ansvar i å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål.

Dette konkretiseres blant annet gjennom lovfestede krav til virksomhetens drift og klare forventninger fra myndighetenes side til at virksomheter tar samfunnsansvar. Samtidig er bedrifter er avhengige av lønnsomhet i sin drift. Det er dermed behov for innovasjon for å utvikle bærekraftige forretningsmodeller som gjør virksomhetene til en del av løsningen på bærekraftsutfordringene.

– Bærekraft er også mer enn miljø. Det er sosiale forhold og økonomi, og disse tre må henge sammen. Mange utdanninger har miljø- og sosialaspektet i bærekraft, men her kobler vi også på økonomisk lønnsomhet, og integrerer de tre delene i hverandre, sier Vegard.

Under utviklingen av studiet har de gjort flere analyser på behov, og de mener de er først i Norge med denne typen studium.

Studiested for det nye bachelorprogrammet blir på Kongsvinger, med moderne fasiliteter og kort vei til sentrum.

– Lignende studier finnes i England og i Paris, men ikke i Norge.

Det er 25 studieplasser på bachelorgraden i bærekraftsøkonomi. I tillegg tilbys det en påbygning på 60 studiepoeng og et enkeltemne på 15 studiepoeng. Studiested er Høgskolen i Innlandets avdeling på Kongsvinger, og søknadsfristen er 15. april.

– Studiet passer for deg som ønsker bred økonomisk-administrativ kunnskap, kombinert med spesialisert kompetanse innen bærekraft. Har du et ønske om å bidra til en mer bærekraftig verden, hvor miljø og sosiale forhold er en pådriver til konkurransekraft og økonomisk vekst, passer dette bachelorstudiet for deg.

Les mer om bachelor i bærekraftsøkonomi her

Les mer om påbygging i bærekraftsøkonomi her

Les mer om enkeltemne innen bærekraftsøkonomi her