Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Master i økonomi og ledelse med spesialisering i økonomistyring

Ønsker du en mastergrad i økonomi og ledelse med fokus på økonomistyring, kan dette være studiet for deg.

Studiested

Rena + enkeltsamlinger bl.a. i Kongsvinger

Varighet

2-4 år

Studiepoeng

120

Organisering

Heltid/Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstart

Høst 2021

Du får avansert kunnskap og innsikt i virksomheters verdiskaping

Du ønsker deg en lederrolle i privat eller offentlig virksomhet

Du kan med riktig opptaksbakgrunn få tittelen Siviløkonom

Virksomheter står overfor mange utfordringer enten det knytter seg til markedsmessige rammefaktorer og posisjoneringer, eller til å ha styring og kontroll innad i egen organisasjon.

Studiet tar utgangspunkt i at virksomheter stadig står overfor to sentrale spørsmål relatert til ytre og indre effektivitet og å oppnå balanse mellom disse to forholdene, det vil si gjøre de riktige tingene og gjøre tingene riktig. For å nå målene sine må virksomheter kontinuerlig forbedre prosesser eller differensiere tjenester for å øke konkurranseevne og skape gode kundeopplevelser.

Studiets spesialisering, økonomistyring, fokuserer på effektiv styring når omgivelsene er i endring og virksomhetens systemer dermed utsettes for store påkjenninger.

Masterutdanningen er et studium gjennom Høgskolen i Innlandet og tilbys også med spesialisering i markedsføringsledelse og Digital ledelse og business analytics